מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

תוספות השכר לשנת 2016 במסגרת ההסכם הקיבוצי לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים, וכן לדרוגים הפארה רפואיים ולעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) במגזר הציבורי, בין המעסיקים וההסתדרות הכללית החדשה ובו הוסכם על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017.

במקביל, נחתמו הסכמים קיבוציים שבהם סוכם על תשלום תוספות שכר לחלק מהדירוגים הרפואיים, פסיכולוגים, הפארה רפואיים ועובדים הסוציאליים במערכת הבריאות. בהמשך לכך, ביום 10.5.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזרים הבאים עם הוראות ביצוע:

 

להלן עיקרי ההוראות:

תוספת אחוזית 2016

 • תחולה: 1.1.2016;

 • דירוגים זכאים: עובדי מעבדה ביוכימאים ומיקרוביולוגים; רוקחים; רנטגנאים; פסיכולוגים.

 • אפיון התוספת:

שיעור התוספת:

 • בסיס השכר לחישוב תוספת אחוזית 2016 הינו: שכר משולב, תוספת ותק, כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו קיימות ביום 31.12.2015 והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, ולמעט:

- תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי;

- תוספות שאינן מתעדכנות על-פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;

- השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

- תוספת שקלית 2016.

 • התוספת האמורה לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום 31.12.2015 (שכן הן בבסיסה).

 • תוספת אחוזית 2016 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

 • תוספת אחוזית 2016 תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

 • תוספת אחוזית 2016 תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

תוספת שקלית 2016

 • תחולה: 1.1.2016;

 • דירוגים זכאים: עובדי מעבדה ביוכימאים ומיקרוביולוגים; רוקחים; רנטגנאים; פסיכולוגים; פיזיותרפיסטים; קלינאי תקשורת; פארה-רפואיים; מרפאים בעיסוק; עובדים סוציאליים במערכת הבריאות.

 • אפיון התוספת:
  • סכום התוספת לפי דירוג ומועד התשלום:

  • עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2016 יחסית לחלקיות משרתו;

  •  התוספת שקלית 2016 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

  • תוספת שקלית 2016 תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

  • תוספת שקלית 2016 תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

  • התוספת לא תהווה בסיס ולא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר קיימת.

  • החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, סכום תוספת שקלית 2016 לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם.

 

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי