מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

עדכון שיעור תוספת 2009 לעובדים בדירוג מנהלי – הסכם קיבוצי מיום 14.9.2016

בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 והסכם קיבוצי, שנחתם בעקבותיו, ביום 14.1.2010, בתוקף מ-1.12.2009, משולמת בשכר עובדי המדינה תוספת 2009, ששיעורה נקבע לפי דירוג . לעובדים בדירוג מנהלי שולמה תוספת 2009 בשיעור של 4.7%.

ביום 14.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי לעניין עדכון שכר העובדים המועסקים בשירות המדינה, במוסד לביטוח לאומי ובשירות התעסוקה, אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי הדירוג המינהלי, ואשר מיוצגים על-ידי ההסתדרות, ועל כל העובדים המועסקים בעיריית תל-אביב יפו או בעיריית חיפה - בבתי החולים ממשלתיים-עירוניים, או המועסקים בהסתדרות המדיצינית הדסה, אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי הדירוג האחיד, ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.

 

הגדלת שיעור תוספת 2009

בהמשך לכך, ביום 14.9.216 פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור, לפיו בתוקף מיום 1.12.2009 יעודכן שיעור תוספת 2009 לעובדים בדירוג מנהלי ב-0.3% מ-4.7% ל-5.0%. אין שינוי ביתר כללי הזכאות והתשלום של תוספת 2009.

הפרשים והפרשות

נקבע כי ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת 2009, עבור כל חודש וחודש, בתקופה כאמור לעיל , ישולמו לפי הערך הנומינלי של התוספת בכל חודש וחודש בתקופה כאמור (כלומר, כשהיא מחושבת לפי השכר ששולם עבור אותו החודש).

ההפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות, בהתאם לכללי הזכאות הקיימים בעניין הפרשות אלו, יבוצעו לפי סכומי ההפרשים, כפי שחושבו לעיל. ההפרשות לקופת גמל לקצבה בגין ההפרשים, יבוצעו לקופת הגמל לקצבה שאליה מבוצעות ההפרשות באופן שוטף.

במקרה בו קיימת מניעה לעשות כן לגבי עובד מסוים, מכל סיבה שהיא, ההפרשות יבוצעו לקופת גמל לקצבה, שאינה קופת הגמל לקצבה האמורה, לפי בחירת העובד.

אופן היישום

בהמשך להחלטת מטה השכר באגף החשבת הכללית במשרד האוצר, הפרשי השכר הנגזרים מיישום ההסכם האמור יבוצעו בשתי פעימות כדלקמן:

בהמשך לכך במשכורת חודש ספטמבר 2016 שולמו בשכרם של עובדי המדינה הפעילים, המדורגים בדירוג מנהלי בלבד, הפרשי שכר הנגזרים מעדכון שיעור תוספת 2009 לעובדים בדירוג מנהלי בגין התקופה שמינואר 2014 ועד היום.

במשכורת חודש אוקטובר 2016 עובדי המדינה הפעילים המדורגים בדירוג מנהלי, יקבלו השלמת ההפרשים המגיעים להם בגין התקופה מדצמבר 2009 ועד דצמבר 2013 ובנוסף כל העובדים המופסקים הזכאים לכך, יקבלו את הפרשי השכר הנגזרים מיישום ההסכם, אשר מגיעים להם בגין תקופת העסקה מדצמבר 2009 ועד היום.

יצוין כי טרם ניתנו הוראות ביצוע ליישום ההסכם הנ"ל לגבי גמלאים בפנסיה תקציבית.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי