מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

הסכם שכר לסגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות

בתחילת חודש דצמבר 2016 נחתם הסכם קיבוצי לעדכון שכר חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות לפיו:

מענק חד פעמי בסך 1,000 ₪

קביעת הזכאות למענק:

חברי סגל אקדמי בכיר שהיו מועסקים באחד המוסדות להשכלה גבוהה ברצף מיום 1.5.2015 ועד ליום 30.9.2015 כולל (להלן: התקופה הקובעת) יהא זכאים למענק חד פעמי בסך 1,000 ₪. הפסקת עבודה אפילו של יום אחד בתקופה הנ"ל מבטלת את הזכאות למענק, למעט הפסקות עבודה הבאות בלבד: חופשת לידה, שמירת הריון, מחלה בתשלום, מילואים, תאונת עבודה, השעיה עם תשלום שכר.

קביעת סכום המענק לתשלום:

 • סכום המענק למשרה מלאה הינו 1,000 ₪.
 • סכום המענק כפוף לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מ- 1.4.2015 או מתחילת העבודה (המאוחר מבין השניים) ועד 31.3.2016.
 • שקלול חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד, כך שאם העובד היה בהפסקה או שהתחיל לעבוד במהלך התקופה, שקלול החלקיות יבוצע על פי התקופה בה היה פעיל.

 

אופי המענק:

 • המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה, לעבודה נוספת, לרבות גמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, תורנויות, משמרות, או שכר עידוד, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל לרבות, קרן השתלמות, קרן פנסיה, או ביטוח מנהלים.
 • המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987.
 • אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר המשולב הקיימת ערב חוזר זה.

 

הוראות מיוחדת לגבי עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום במהלך התקופה הקובעת:

חבר סגל אקדמי בכיר, אשר שהה במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה, בחופשה ללא תשלום, או נעדר מן העבודה, במהלך התקופה האמורה, היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, יחולו לגביו הוראות הבאות:

 • חבר סגל אקדמי בכיר יהיה זכאי למענק החד פעמי, כאמור לעיל, אם בתקופה שמיום 1.8.2015 ועד ליום 31.1.2017 היה זכאי למשכורת בגין 4 חודשי עבודה מלאים ויום אחד נוסף לפחות, ברצף, בין אם הועסק במשרה מלאה ובין אם הועסק במשרה חלקית.
 • בחישוב חלקיות משרתו לצורך חישוב המענק, תילקח בחשבון התקופה שמיום 1.4.2015 ועד ליום 31.7.2016, בה הועסק בפועל.
 • ככל שלא היה זכאי כלל למשכורת בתקופה האמורה, תילקח בחשבון לצורך חישוב חלקיות משרתו, התקופה שמיום 1.8.2016 ועד ליום 31.7.2017, בה היה זכאי למשכורת מהמוסד (גם אם לא הייתה ברצף).
 • המענק ישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר, כאמור, במשכורת חודש אוקטובר 2017 (המשולמת בחודש נובמבר 2017) ולא יאוחר ממשכורת חודש נובמבר 2017 (המשולמת בחודש דצמבר 2017).

 

הגדלת שיעורי הפרשה לפנסיה

בתוקף מיום 1.1.2016 הוגדלו שיעורי הפרשה לפנסיה לחברי הסגל האקדמי הבכיר כדלקמן:

למבוטחים בקופת גמל לקצבה שהינה קרן פנסיה צוברת חדשה:

 • שיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ב-0.5%, ובלבד ששיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים בקופת גמל לקצבה, לאחר ההגדלה, לא יעלה על 7.5%.
 • שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת העובד יגדל ב-0.5% או בשיעור הדרוש להשלמתו ל-7%, לפי הנמוך מביניהם.

 

למבוטחים בקופת גמל לקבצה שהינה קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או קופת גמל לחסכון ("תגמולים ופיצויים"):

 • שיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ב-0.5%, ובלבד ששיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה יחדיו, לאחר ההגדלה, לא יעלה על 7.5%.
 • שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת העובד יגדל ב-0.5% ובלבד ששיעור הניכוי, לאחר ההגדלה, לא יעלה על 7.0%.

 

הצמדת הגמלאות למדד

בתוקף מינואר 2018, על הגמלה, המשולמת במסגרת פנסיה תקציבית, יופעל מנגנון ההצמדה למדד.

הסבר מפורט על אופן הצמדת הגמלאות למדד, כאמור, יפורסם בהמשך.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי