מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם קיבוצי כללי לדירוג המח"ר בשלטון המקומי מיום 25.12.2016

ביום 25.12.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה ולהלן עיקריו:

תכולה

הוראות ההסכם יחולו, לפי העניין, על העובדים המועסקים אצל המעסיקים בדירוג המח"ר, אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג המח"ר, למעט:

  • פסיכולוגים;
  • עובדי בתי החולים;
  • עובדים המועסקים בתפקידי לבורנטים בביה"ס;
  • עובדים המועסקים בדירוג המח"ר הזכאים כהגדרתם בסעיף 8 בהסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום 13.3.2016 בעניין הרפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון. יצוין כי עובדים אלה כן זכאים לעדכון תוספות שקלית 2016 ואחוזית 2016, כפי שיפורט בהמשך.

 

תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017

  • החל מיום 1.3.2017, עובד אקדמאי בדירוג המח"ר המועסק באחד מהתפקידים המפורטים להלן, יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 בשיעור של 5% (10% מיום 1.5.2019) מהשכר המשולב ובכפוף ליתר כללי הזכאות כמפורט בהמשך.

 • להלן התפקידים המזכים בתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017:

 

 • מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי נושא במחלקה בתחום הכספים או גבייה - עובד בדירוג המח"ר המועסק ביחידת הגזברות, או בתפקיד הכפוף מקצועית ליחידת הגזברות (לרבות חשב אגף גם אם אינו כפוף מקצועית ליחידת הגזברות), שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה והוא בעל תואר אקדמי מוכר בכלכלה או חשבונאות או סטטיסטיקה או מתמטיקה, או בעל רישיון רו"ח בתוקף.

 • מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי לנושא המועסקים ביחידה לניהול משאבי אנוש - עובד בדירוג המח"ר בעל תואר אקדמי מוכר המועסק ביחידה לניהול משאבי אנוש שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה שעומד באחד מהתנאים הבאים לפי העניין:

א. עובד המועסק ערב חתימת הסכם זה שהשלים, מיום 1.1.2012 ועד ליום 1.6.2017, לפחות 40 שעות לימוד בקורסים בתחומי משאבי אנוש המוכרים לגמול השתלמות.

ב. בעל תעודות סיום של שני קורסים בהיקף מצטבר של 80 שעות לפחות או קורס אחד בהיקף של 80 שעות לפחות בתחומי משאבי האנוש, שמקיימת יחידת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי.

יצוין כי, לעובד המועסק ב-3 הערים הגדולות, יוכרו גם תעודות סיום של קורסים בתחומי משאבי אנוש של יחידת ההדרכה של העירייה.

 

 • מנהל חשבונות ראשי או תפקיד מקביל בעל שם אחר - עובד בדירוג המח"ר בעל תואר אקדמי מוכר, אחד ברשות מקומית, העומד בשני התנאים הבאים, במצטבר:

  א. בעל תעודה בהנהלת חשבונות סוג 3 או תעודת מנהל חשבונות בכיר (מדופלם);
  ב. תפקידו הוא מנהל החשבונות הראשי של הרשות המקומית;

 

 

 • למען הסר ספק, עובד העונה על יותר מאחת ההגדרות האמורות לעיל, יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 רק עבור תפקיד אחד.

 

 • הוראות לגבי תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017:

 

הזכאות לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 ותשלומה מותנים במילוי אחד התפקידים המפורטים לעיל, והיא תשולם לעובד כל עוד הוא מועסק באחד התפקידים המפורטים לעיל.

עובד אשר זכאי לתוספת ענפית בגובה 10% מכוח הסכם לדירוגים מנהלי / מח"ר 2016, לא יהיה זכאי גם לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

הזכאות לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 הינה לעובד שדרגתו היא עד דרגה 42+ לכל היותר (עובד שדרגתו היא דרגה 43 ומעלה אינו זכאי לתוספת).

על אף האמור לעיל, עובד שזכאי לדרגה 43 ומעלה בהתאם לכללים הקבועים בהוראות ההסכמים הקיבוציים המאושרים החלים עליו, למעט מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 3.3.1999 בעניין התוספות המקומיות, יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

עובד שזכאי לתוספת שכר או לדרגה מכוח ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום 13.6.2016, בעניין הרפורמה בוועדות התכנון והבנייה, לא זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 לא תהווה תוספת קבועה כהגדרת תוספת קבועה בסעיף 2.3 בהסכם שנחתם בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות ביום 4.8.2003 (הסכם הבלתי ייחודיים) וזאת על אף האמור באותו הסכם, ולא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, מובהר כי התוספת תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לחישוב ערך השעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת, כוננויות, משמרות, קריאות פתע, לעניין גמלאות ולעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה ולפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התכ"ג-1963.

תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 תהווה בסיס לחישוב תוספת 3.6% שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 31.1.2001, אך לא תהווה בסיס לכל תוספת קיימת אחרת.

 

 

תוספת שקלית 2016 מח"ר ותוספת אחוזית 2016 מח"ר

 

החל מיום 1.3.2017 יעודכנו שיעורי תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016 כדלקמן:

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי