מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

הסכם שכר לדירוגים מהנדסים, הנדסאים / טכנאים ולבורנטים מיום 16.2.2017

בהמשך להסכם מיום 18.4.2016 בעניין הקצאת מסגרת עלות נוספת בשיעור של 2% לעובדים בשלטון המקומי ובהמשך להסכם מיום 18.4.2016 בעניין עלות נוספת בשיעור 7.5% לעובדים המועסקים בתפקיד לבורנט או לבורנט אחראי בביה"ס, נחתם ביום 16.2.2017 הסכם בעניין יישום התוספת של 2% על העובדים בדירוג מהנדסים, דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים. להלן עיקרי ההסכם:

תחולת ההסכם

ההסכם חל על העובדים המועסקים בדירוגים הבאים: מהנדסים, הנדסאים / טכנאים ולבורנטים, למעט:

 • עובדי בתי החולים - עובדים, על כל דירוגיהם, המועסקים בבתי החולים.
 • עובדים הזכאים כהגדרתם בסעיף 8 בהסכם הקיבוצי שנחתם בין המעסיקים להסתדרות ביום 13.3.2016 בעניין הרפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.

תוספת מדורגת 2017

החל מיום 1.2.2017, תשולם לעובדים בהתאם לדרגותיהם (עד דרגה 41 (כולל)), תוספת שכר חודשית שקלית  - תוספת מדורגת 2017 לפי הסכומים כדלקמן:

הסכום השקלי של תוספת מדורגת 2017 יעודכן החל מיום 16.2.2017 בהתאם לשיעורי העדכון, אשר יחולו בשכר המשולב של דרגה 8 בדירוג המנהלי (לרבות שינויים בשל הסכמי תוספת יוקר) ובאותם מועדים בהם יעודכן השכר כאמור.

עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת החדשה באופן יחסי לחלקיות משרתו.

תוספת מדורגת 2017:

 • לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרת תוספת קבועה בסעיף 2.3 להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 4.8.2003 - הסכם הבלתי ייחודיים.
 • תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לעניין חישוב ערך שעה לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, משמרות, תורנויות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.
 • תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.
 • תובא בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר מינימום כמשמעתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 • תהווה בסיס לחישוב תוספת 3.6% (שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 31.1.2001), אך לא תהווה בסיס לכל תוספת קיימת אחרת.
 • על אף האמור לעיל, ככל שתיוותר לעובד יתרה חיובית, סכום תוספת מדורגת 2017 יעמוד לגבי אותו עובד על ההפרש שבין סכום התוספת לה הוא זכאי לפי דרגתו כמפורט לעיל לבין היתרה (ולא על סכום התוספת לה הוא זכאי לפי דרגתו).
 • לעניין זה "יתרה" – ההפרש שבין שני אלה:

- סכום התוספות הקבועות כהגדרתן בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים;

- הסכום הגבוה מבין 22% משכרו המשולב של העובד לבין הסכום הנקוב בסעיף 2.2 להסכם הבלתי ייחודיים כפי שעודכן מעת לעת.

 

הגדלת תוספת אחוזית 2016 ותוספת שקלית 2016 לדירוג לבורנטים

החל מיום 1.2.2017 שיעורי תוספות שקלית 2016 ואחוזית 2017 לעובדים בדירוג הלבורנטים יעלו כדלקמן:

 • תוספת שקלית 2016 – מ-111.19 ₪ ל-166.00 ₪;
 • תוספת אחוזית 2016 – מ-1.775% ל-2.650%. 

 

יודגש כי עדכון זה בא בנוסף לסכום ואחוז התוספות כפי שנקבעו לדרוג במסגרת ההסכם קיבוצי הכללי מיום 18.4.2016.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי