מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

סבסוד ארוחות - ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה

ביום 1.3.2017 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסכם"), ואשר בו, בין היתר, עוגן הסדר להשתתפות של המדינה בהוצאות העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה.

בהמשך לכך, ביום 19.3.2017 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא סבסוד ארוחות - ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה עם הוראות ביצוע בעניינים, אשר מועד תחילתם הינו 1.3.2017, כדלקמן:

תחולה

  • ההסכם חל על העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
  • כמו כן, ההסכם חל גם על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה בחוזים אישיים ובחוזה בכירים.
  • למרות האמור לעיל, ההסכם לא חל על העובדים המועסקים בדירוגים הבאים:

- דירוג הרופאים;

- דירוג עובדי המחקר הביטחוני;

- עובדי הוראה המועסקים לפי רפורמה "אופק חדש"; עובדי הוראה המועסקים לפי רפורמה "עוז לתמורה"; עובדי הוראה המועסקים שלא לפי תנאי הרפרמה ומפקחים במשרד החינוך. (למען הסר ספק אין מדובר בעובדים אשר שכרם צמוד לשכר עובדי הוראה לפי הסכמים אשר נחתמו עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

ביטול תשלום עבור שיחות טלפון

  • החל מיום 1.3.2017 לא יחול עוד הסדר התשלום עבור שיחות טלפון הקבוע בסעיף 25.62 לתקשי"ר.
  • כמו כן, ככל שקיימות הוראות בהסכמים קיבוציים הנוגעות לתשלום עבור שיחות טלפון, לרבות הוראות בדבר הפרשות בגין תשלום זה, הוראות אלו לא יחולו עוד.
  • נוסף על הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות כאמור לעיל, הפסקת תשלום קצובת טלפון והחזר הוצאות טלפון קווי אישי, כאמור לעיל, תחול גם על דירוגי חוזים מיוחדים, חוזים אישיים, חוזים בכירים וחוזים של שכר כולל המועסקים בשירות המדינה.

 

הפחתת תעריפי קצובת כלכלה

החל מיום 1.3.2017 יופחתו תעריפי דמי כלכלה וקצובת כלכלה ב-2 ₪ כל אחד כמפורט להלן:

  • דמי כלכלה לעובד המועסק ב-2 שעות נוספות לפחות, כהגדרתם בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 16.6.2013 (קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה), יופחתו ב-2 ₪ מ-18 ₪ ל-16 ₪.
  • קצובת כלכלה כהגדרתה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 25.6.2013 (קצובת אש"ל לעובדי מדינה) תופחת ב-2 ₪ כלהלן:

תעריף א' – מ-29.50 ₪ ל-27.50 ₪;

תעריף ב' – מ-57.00 ₪ ל-55.00 ₪;

תעריף ג' – מ-84.50 ₪ ל-82.50 ₪.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי