מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מאמרים

יישום החלטת ועדת מעקב מיום 3.8.2017 מכוח ההסכם הקיבוצי לדירוגים מהנדסים, הנדסאים / טכנאים ולבורנטים מיום 16.2.2017

בהמשך להסכם קיבוצי שנחתם ביום 16.2.2017 בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות, לבין הסתדרות העובדים החדשה, הסתדרות המהנדסים והסתדרות ההנדסאים והטכנאים, בעניין הקצאת מסגרת עלות נוספת בשיעור של  2% לעובדים בדירוג מהנדסים, דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים (להלן: "הסכם 2017"), ביום 3.8.2017 פורסמו החלטות של ועדת המעקב מכוח סעיפים 12 – 14 להסכם האמור, כדלקמן:

תוספת מדורגת 2017

 • לפי הסכם 2017, החל מיום 1.2.2017, זכאים העובדים בדירוג מהנדסים, דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים, בהתאם לדרגותיהם (עד דרגה 41 (כולל)), לתוספת שכר חודשית שקלית - תוספת מדורגת 2017.
 • על אף האמור לעיל, לפי החלטת ועדת המעקב, זכאותם של עובדים בדירוג מהנדסים בלבד לתוספת זו, הוקדמה מיום 1.2.2017 ליום 1.7.2016.
 • סכומי תוספת מדורגת 2017 יהיו כדלקמן:

 

 • אין שינוי ביתר הוראות הסכם 2017, לגבי תוספת מדורגת 2017.

 

תוספת ניהול 

 • בתוקף מיום 1.7.2017, תשולם תוספת ניהול לעובדים חדשים, כהגדרתם בהסכם הקיבוצי בין הצדדים, מיום 3.3.1999, בנושא התוספות המקומיות, הממלאים תפקידי ניהול, בדירוג מהנדסים ובדירוג ההנדסאים והטכנאים בלבד.
 • הגדרת רמות הניהול וסוגי העובדים הנכללים בכל רמת ניהול, תהיה לפי הכללים שנקבעו במסגרת יישום ההסכם הקיבוצי מיום 17.5.2012, לגבי עובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר.
 • תוספת הניהול תחולק לשלוש רמות, כאשר לכל רמה תשולם תוספת, בשיעור מהשכר המשולב כדלקמן:

 • עובד זכאי שעבר לתפקיד במתח דרגות גבוה יותר ו/או שנוספו לו כפיפים תחת אחריותו, המזכים בתוספת ניהול, יהיה זכאי מאותו מועד לתוספת הניהול הרלוונטית למצבו העדכני.
 • עובד שהיה זכאי לתוספת ניהול ומספר הכפיפים לו פחת מהמינימום המזכה בתוספת ניהול או שעבר לתפקיד אחר בדרוג המהנדסים או הנדסאים וטכנאים, שאינו מזכה בתוספת ניהול, יהיה זכאי לקבל תוספת שקלית, בגובה תוספת הניהול שקיבל ערב השינוי (שמירת שכר).
 • תוספת הניהול תהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב:

- ערך שעה לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, משמרות, תורנויות, קריאות פתע ושכר עידוד;

- פיצויי פיטורין כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963;

- הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות;

 • תוספת הניהול לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף 2.3 בהסכם הבלתי ייחודיים, מיום 4.8.2003.
 • תוספת הניהול לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום.
 • למען הסר ספק, תוספת הניהול תהווה בסיס לחישוב תוספת 2001 (3.6%), אך לא תהווה בסיס לכל תוספת קבועה אחרת.

 

תוספת פרופסיונאלית 2018

 • בתוקף מיום 1.6.2018 תשולם תוספת חדשה – תוספת פרופסיונאלית 2018 לעובדים בדירוג המהנדסים ובדירוג הנדסאים וטכנאים בלבד, המועסקים אצל המעסיקים ברשויות המקומיות, בתפקידים הבאים:

- חשמלאי בעל תעודת חשמלאי;
- טכנאי איכות סביבה ו/או הנדסאי איכות סביבה ו/או מהנדס איכות סביבה;
- טכנאי נוף ו/או הנדסאי נוף ו/או מהנדס נוף ו/או אדריכל נוף;
- ממונה על בטיחות וגיהות.

 • הזכאות לתוספת פרופסיונאלית 2018 ותשלומה מותנים במילוי אחד התפקידים שלעיל, והיא תשולם לעובד כל עוד הוא מועסק באחד התפקידים הנ"ל.
 • תוספת פרופסיונאלית תשולם בשיעור של 10% מהשכר המשולב ותהווה שכר לכל דבר ועניין לעניין חישוב:

- ערך שעה לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, משמרות, תורנויות, קריאות פתע ושכר עידוד;
- פיצויי פיטורין כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963;
- הפרשות לקופת גמל לקצבה;

 • תוספת פרופסיונאלית 2018 לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף 2.3 בהסכם הבלתי ייחודיים מיום 4.8.2003.
 • תוספת פרופסיונאלית 2018 לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1977 ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.
 • תוספת פרופסיונאלית 2018 תהווה בסיס לחישוב תוספת 2001 (3.6%), אך לא להווה בסיס לכל תוספת קבועה אחרת.

 

תוספת הבלתי ייחודיים בבסיס לחישוב תוספת 2001 (3.6%)

 • בתוקף מיום 1.1.2018, תוספת הבלתי ייחודיים, המשולמת מכוח הסכם קיבוצי מיום 4.8.2003, תהווה בסיס לחישוב תוספת 2001 (3.6%).
 • מעסיק שערב חתימת ההסכם, הוסיף תוספת הבלתי ייחודיים כבסיס לחישוב תוספת 2001 (3.6%), ימשיך לעשות כן.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי