מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי שנחתם ביום 10.4.2019

ביום 10.4.2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולהלן עיקריו:

עדכון השתתפות המעסיק ב"מועדון שלך"

 • מועדון שלך – קרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל.
 • עובד זכאי להשתתפות המעסיק בדמי חבר ל"מועדון שלך", אם היקף משרתו למעלה מ-25%, אשר בחודש מאי של השנה הקלנדרית הרלוונטית שבגינה משולם סכום ההשתתפות, כאמור, מועסק אצל המעסיק מעל 3 חודשים.
 • בתוקף מיום 1.1.2019, גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר ל"מועדון שלך" לעובדי הרשויות המקומיות הזכאים, יעמוד על סך של 390 ₪ לשנה קלנדרית.
 • סכום ההשתתפות יעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, החל מחודש ינואר 2020, לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד הקודם.
 • אין שינוי בשאר ההנחיות וההוראות לתשלום דמי החבר.

 

תיקון הסכם מעו"ף 2018

 • בהסכם מעו"ף 2018 שנחתם ביום 1.2.2018 נקבעו, בין השאר, מועדי עדכון תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016.
 • על אף האמור בהסכם מעו"ף 2018, בתוקף מיום 1.3.2020, יעודכן שיעור תוספת אחוזית 2016 כדלקמן:תשלום מענק חד פעמי לתפקידים המפורטים בסעיף 4 להסכם מפעילי האוטובוסים

 

 • ביום 1.9.2013 נחתם הסכם קיבוצי על תנאי העבודה של מפעילי האוטובוסים במועצות האזוריות (להלן: הסכם מפעילי האוטובוסים), המתייחס לבעלי תפקידים הבאים (סעיף 4 בהסכם האמור):

- מנהל מחלקת תחבורה – מנהל מחלקת התחבורה במועצה האזורית.
- נהג – עובד המפעיל אוטובוס, בעל רישיון נהיגה באוטובוס, המשובץ לעבודתו כנהג.
- סדרן – אחראי על סידור עבודה לנהגים, בעל רישיון נהיגה באוטובוס.
- קצין בטיחות – כהגדרתו בסעיף 579 לתקנות התחבורה, תשכ"א-1961 - אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות בכתב הסמכה - תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות.

 

 • עובד, המועסק ברציפות במועצה האזורית באחד מהתפקידים המפורטים לעיל, במלוא התקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.5.2018 (להלן: התקופה המזכה), יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ (להלן: המענק).

 • סכום המענק ישולם יחסית לשיעור משרתו המשוקלל ותקופות העסקה בפועל של בעל התפקיד הזכאי, במהלך התקופה המזכה.

 • בחישוב תקופת העסקה, במהלך התקופה המזכה, לא יילקחו בחשבון תקופות שבהן שהה העובד, מכל סיבה שהיא, בחופשה ללא תשלום, או בחופשה שדינה חופשה ללא תשלום, לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר תום תקופת הלידה וההורות, כמשמעותה בחוק עבודת הנשים, התשי"ד-1954 (כלומר מעבר ל-26 שבועות).

 • בחישוב התקופה המזכה, כן יילקחו בחשבון תקופת לידה והורות, שירות מילואים וחופשה ללא משכורת לרגל מחלה. שיעור המשרה בגין הפסקות עבודה אלה יחושב לפי ממוצע חלקיות המשרה שבה הועסק העובד בששת החודשים שקדמו לתקופה המזכה, לפי העניין.

 • המענק אינו מהווה שכר לשום דבר ועניין, ובכלל זה, לא יובא בחשבון לחישוב ערך שעה, לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע עבודה נוספת, לעניין חישוב פיצויי פיטורין, לעניין גמלאות, לא ייכלל בשום בסיס שכר ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופות גמל.

 • כמו כן, המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

 • אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלאות השכר המשולב.

  

תוספת ענפית 2017 לנהגי האוטובוסים הצהובים במועצות האזוריות

 • בהמשך להסכם קיבוצי מיום 14.7.2016, החל מיום 1.1.2017, משולמת תוספת ענפית 2017 בשיעור של 10% מהשכר המשולב, לעובדים המועסקים אצל המעסיקים ברשויות המקומיות בתפקידים המזכים, כמפורט בהסכם.

 • בתוקף מיום 1.1.2019 יתווסף לרשימת התפקידים המזכים בתוספת ענפית 2017, התפקידים המפורטים בסעיף 4 להסכם מפעילי האוטובוסים, כמפורט לעיל.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי