מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מאמרים

מתכונת העסקה ייחודית של הצוותים הרפואיים בבתי החולים הממשלתיים נוכח משבר הקורונה

לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, הצוותים הרפואיים בבתי החולים הממשלתיים נדרשו לבצע היערכות בהתאם. בהמשך לכך, על מנת להסדיר כללי העסקתם של הצוותים הרפואיים בתקופת משבר הקורונה, נחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים בהתאם למקצועות והתפקידים השונים של אנשי הצוותים הרפואיים (להלן: ההסכמים), כדלקמן:

אוכלוסייה לפי מקצוע / תפקיד

מועד תוקף ההסכם

רופאים

  1. 3.2020

אחים ואחיות

  1. 3.2020

כוח עזר שליד מיטת חולה ומשנעים רפואיים

  1. 3.2020

רוקחים, רנטגן ודימות, טכנולוגים רפואיים, עובדי מינהל ומשק (למעט כוח עזר שליד מיטת חולה ומשנעים רפואיים

  1. 3.2020

פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופארה-רפואיים

  1. 4.2020

עובדי מעבדות, הביוכימאים והמיקרוביולוגים

  1. 4.2020

 

עיקר ההסכמים הינו קביעת מתכונת עבודה ייחודית, כמתואר להלן:

  • בהתאם לצורכי בית החולים ולשם התמודדות עם משבר הקורונה, תוך שמירה על רציפות תפקודים של הצוותים הרפואיים בבתי החולים, מחד גיסא, ועל עתודות של צוותים רפואיים, מאידך גיסא (זאת למקרים בהם יחויבו הצוותים הרפואיים בבידוד), רשאי מנהל בית החולים, בהסכמת הארגון המייצג את העובדים, לשנות לתקופת ההסכמים הנ"ל, את אופן העסקתם הקבוע בהסכמים הקיבוציים של הצוותים הרפואיים ולקבוע מתכונת עבודה ייחודית, בין היתר בשים לב לגודל בית החולים, גודל המחלקה וצורכיהם.
  • מתכונת העבודה הייחודית תהא, ככל הניתן במסגרת של צוותים רפואיים, אשר יעבדו במשמרות של 12 שעות עבודה (להלן: משמרת 12) במסגרת 36 שעות.
  • מובהר כי העסקתם של הצוותים הרפואיים במתכונת עבודה ייחודית, כאמור לעיל, לא יהיה בה כדי לפגוע באופן כלשהו בהשתכרותם של עובדים צוותים אלה והם יהיו זכאים לשכר הממוצע שקיבלו בשלושת חודשי העבודה המלאים האחרונים שקדמו לחתימת ההסכמים הנ"ל.

לעניין זה:

שלושה חודשי עבודה אחרונים מלאים – יהיו שלושת חודשי העבודה המלאים ביותר בתקופה של 12 או 7 (בהתאם להסכם) חודשי עבודה שקדמו לחודש חתימתם של ההסכמים.

שכר ממוצע – הגמול החודשי ששולם לעובד בגין ממוצע שכר משולב בשלושת חודש העבודה האחרונים המלאים, בצירוף ממוצע (ברוטו) של כל תוספות השכר ושל כל רכיבי העבודה הנוספת בשלושת החודשי עבודה אחרונים מלאים, לפי חישוב ממוצע כל אחד מהרכיבים בנפרד ולמעט רכיבים שנתיים או מענקים חד פעמיים והפרשי שכר ככל ששולמו בשלושת חודשי עבודה אחרונים מלאים.

  • בנוסף, בכל אחד מההסכמים הנ"ל נקבעו כללים מיוחדים לתשלום תגמול ושעות נוספות למי שיועסק במתכונת עבודה ייחודית מעבר לנדרש.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי