מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד-2014

ביום 6.8.2014 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד-2014, לפיו תחול התיישנות על גביית חובות על ידי המוסד לביטוח לאומי. תקופת ההתיישנות תחול תוך 7 שנים, כלומר המוסד לביטוח לאומי יוכל לשלוח דרישות תשלום לחייבים בתוך 7 שנים לכל היותר מהמועד לתשלום דמי הביטוח. המשמעות היא שאם לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, או נשלחה, אך לא נענתה, ולא ננקטו על ידי המוסד לביטוח לאומי הליכי גבייה, או לא בוצע קיזוז בתוך 7 שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנגזר מהם, לרבות בדרך של קיזוז. בנוסף יצוין כי אי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

קביעת מועד תחילת מנייה של 7 שנים לעניין ההתיישנות
במקרה בו חלה חובת דיווח לביטוח הלאומי, או חובת רישום במרשמי הביטוח הלאומי, שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים דמי הביטוח, תתחיל תקופת ההתיישנות רק מהמועד שבו קוימה החובה, או מהמועד בו קיבל המוסד לביטוח לאומי את המידע לעניין החבות בדמי הביטוח, לפי המוקדם. במקרים בהם קביעת דמי הביטוח הלאומי תלויה בקביעת שומה סופית על ידי מס הכנסה, תחל תקופת ההתיישנות להימנות ממועד קביעת השומה על ידי רשות המסים.

תחילת ותחולת התיקון
תחילתו של התיקון לחוק ביום 1.1.2015 וההתיישנות תחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם הינו ביום זה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום זה טרם חלפו 7 שנים מהמועד לתשלומם.
לעניין תשלום דמי ביטוח שביום זה חלפו 7 שנים וטרם חלפו 16 שנים מהמועד לתשלומם, יוכל המוסד לביטוח לאומי לשלוח דרישות חיוב רק עד יום 30.6.2016, באמצעות הדואר. באם המוסד לביטוח לאומי לא ישלח דרישה לתשלום החוב, לא ינקוט הליכי גבייה ולא יבצע קיזוז של החוב עד המועד האמור, לא ייגבו דמי הביטוח, וכל חוב הנגזר מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.
דמי ביטוח וכל חוב הנגזר מהם, שהמועד לתשלומם קדם ליום 1.1.1999, ועד יום פרסומו של התיקון לחוק לא ננקטו הליכים לגבייתם, או לא בוצע קיזוז, לא ייגבו, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי