מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

שינוי כללי פריסת תשלום נוסף, החל ממשכורת חודש יוני 2014

ביום 20.5.2014 פרסם אגף הגבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף – יוני 2014, המפרט תיקון לתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) התשע"ד 2014, לפיו החל מיום 1.6.2014, דהיינו החל מתשלום משכורת חודש יוני 2014, ישתנו כללי פריסת השכר, כמפורט להלן :

הגדרות

  • שכר חודשי רגיל - שכר שנהוג לשלמו לעובד מידי חודש.
  • תשלום נוסף - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

להלן הטבלה המפרטת את שיעור התשלום הנוסף הניתן לפריסה לפני ואחרי התיקון האמור :

הסכום המוחלט נכון לגבי כל סוגי העובדים במשק, לרבות עובדים על פי שכר חודשי, יומי ושעתי.
יובהר כי תשלום נוסף ששולם מינואר 2014 ועד חודש מאי 2014, ייבדק ביחס לשכר העבודה הרגיל של המבוטח.
יתר ההוראות שניתנו בנושא חלוקת התשלום הנוסף הינן תקפות ללא שינוי (פרט לבדיקת סכום הפריסה כאמור), לרבות האמור בחוזר מנהל הגמלאות 270 מ- 18.9.2002 וההבהרות שניתנו במהלך השנים.
לאור האמור לעיל, החל מתשלום משכורת חודש יוני 2014 ואילך יחולו על תשלום נוסף, לעניין תשלום דמי ביטוח, הוראות כדלקמן :

  • אם שיעורו של התשלום הנוסף הינו 25% או יותר משכר המינימום, סכום התשלום הנוסף יחולק ל-12, והסכום המתקבל יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מ-11 החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מ-11 החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;
     
  • אם שיעורו של התשלום הנוסף הינו נמוך מ-25% משכר המינימום, יצורף התשלום הנוסף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
     

דוגמאות לפריסת תשלום נוסף לפני ואחרי התיקון

כאמור, התקנה החדשה נכנסת לתוקף החל מיום 01.06.2014 וחלה על משכורות חודש יוני 2014 ואילך. להלן הדוגמאות המשוות את כללי הפריסה החדשים למול כללי הפריסה לפני התיקון :

 יצוין כי החוזר שפורסם ע"י המוסד לביטוח הלאומי ב- 20.5.2014 מתקן את החוזר הקודם שפורסם ב- 4.5.2014. בתיקון נקבע כי כללי פריסת השכר ייכנסו לתוקף החל ממשכורת חודש יוני 2014, ולא משכורת חודש מאי 2014, כפי שפורסם בחוזר הקודם.
במערכות השכר של מלם שכר בוצע התיקון הנדרש בחישוב פריסת תשלומים נוספים, בהתאם למוסבר לעיל.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי