מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

קביעת מעמד ובסיס לתשלום דמי ביטוח של בני זוג

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר 2014, ביום 25.12.2013 פורסמה ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ג-2013, במסגרתו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199), לפיו החל מיום 1.1.2014 יתאפשר חישוב מס נפרד לזוגות נשואים שעובדים באותו עסק. להלן עיקרי התיקון :

 • החל מיום 1.1.2014, בני זוג שעובדים בעסק משותף רשאים לדווח בדו"ח למס הכנסה בחישוב נפרד, אם מתקיימים לגביהם כל התנאים שבסעיף 66(ד) החדש לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 וללא מגבלת סכום לכל אחד מהם, כפי שהיה עד לפני התיקון.
   
 • להלן שני התנאים (מצטברים), אשר בהתקיימם מאפשר סעיף 66(ד) החדש לפקודת מס הכנסה חישוב מס נפרד לבני זוג:
  • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
  • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו למקור הכנסה משותף זה, והמצויה ביחס ישיר לתרומתו זו.
    
 • במידה וההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

היות ובסיס תשלום דמי הביטוח לעובד עצמאי מחושב בהתאם לשומות מס הכנסה, הרי התיקון האמור משליך גם על חישוב דמי הביטוח הלאומי. לכן, בהמשך לתיקון האמור, ביום 17.2.2014 פרסם המוסד לביטוח לאומי בתפוצת מנהלי הסניפים חוזר בנושא קביעת מעמד ובסיס לתשלום דמי ביטוח של בני זוג שבו מפורט תהליך העבודה החדש לעניין בני הזוג העובדים באותו עסק ומבקשים חישוב מס נפרד, ולהלן עיקריו :

דגשים:

 • הבקשות לפתיחות תיקים/שינויים יינתנו על גבי טופס ההצהרה הרגיל.
   
 • בבקשה לסגירת יחס חלוקה ששני בני הזוג מצהירים כי הם ממשיכים להיות עצמאיים בנפרד, ייסגר יחס החלוקה ביום 31 בדצמבר של השנה הקודמת, וזאת מאחר שתגיע שומה נפרדת עבור כל אחד מבני הזוג ולאור הוראות סעיף 345 לחוק, אשר רואות בהכנסה ממקור עצמאי כהכנסה שנתית.
   
 • סגירת יחס חלוקה כאשר אחד מבני הזוג הופך להיות שכיר אצל בן הזוג השני, תתאפשר גם במהלך השנה השוטפת.
   
 • במקרים בהם מוגשת תביעה לגמלה – ייבדק האם אכן בוצעה עבודה בפועל, וייבחנו הבסיס לתשלום הגמלה וסבירות ההכנסה בחלוקה בין בני הזוג, ובהתאם ייקבע הבסיס הנכון.
   
 • בתביעות לאבטלה ייבחן בקפידת יתר יחסי עובד ומעביד, תוך התמקדות בהוכחות לקבלת שכר בפועל לאורך כל התקופה.
   
 • יצוין כי בני זוג אשר ממשיכים להיות רשומים במוסד לביטוח לאומי ביחס חלוקה ולא ביקשו לבצע שום שינוי, כאשר תגיע שומת יחיד או משותפת או אפילו שומה נפרדת, ההכנסות של שני בני הזוג יחולקו לפי יחס החלוקה הרשום במוסד לביטוח לאומי.

מעקבים

מינהל הביטוח והגביה יבדוק מצבים בהם בני זוג עובדים בעסק משותף ומתקבלות שומות נפרדות, כאשר שולמו גמלאות, ויש חשד כי ההכנסה היחסית של אחד מבני הזוג אינה עומדת בדרישות סעיף 66(ד) לפקודה. תיק זה יעבור לחקירה ואם יתברר שאין עמידה בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה כנ"ל, יקבע הפקיד את בסיס החלוקה הנכון ויעביר את ממצאי החקירה למס הכנסה. במקרים בהם יש חשד לקבלת גמלה שלא כדין – יופעל הנוהל של בחינת היבט פלילי.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי