מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

תיקון חוק הביטוח הלאומי - תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה

ביום 2.8.2012 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141), התשע"ב-2012 לפיו:
• שונה אופן קביעת תקופת האכשרה לעניין תשלום דמי אבטלה;
• שונה אופן קביעת השכר הממוצע היומי לעניין חישוב דמי אבטלה לעובדים יומיים.

תקופת האכשרה לעניין תשלום דמי אבטלה
לפני התיקון, לפי סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות לדמי אבטלה הינה 360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים בתכוף לתאריך הקובע. יחד עם זאת נקבע, לגבי עובד בשכר יומי, תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה תמנה 300 ימי עבודה בפועל ששולמו בעדם דמי ביטוח, מתוך 540 הימים שקדמו לתאריך הקובע.
בעקבות התיקון, תקופת האכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה תהא 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע.

יצוין כי "התאריך הקובע" בהתאם לסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי הינו "ה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו".

השכר היומי הממוצע
לפי סעיף 170 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 השכר היומי הממוצע, לעניין קביעת תשלום דמי אבטלה, מחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופה של 75 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע.
בעקבות התיקון, השכר היומי הממוצע יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופה של ששת החודשים הקלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע (במקום 75 ימים).

תחילתו של התיקון לחוק
בהתאם לתיקון לחוק דרך חישוב השכר היומי הממוצע טעונה אישור של שר האוצר וועדת העבודה והרווחה. תקנות לקביעת דרכי חישוב השכר היומי הממוצע יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה תוך 90 ימים מיום פרסומו של התיקון לחוק.
אי-לכך תחילתו של התיקון לחוק 90 ימים ממועד פרסום התקנות כאמור והוא יחול על מי שהתאריך הקובע לגביו חל ב- 1 לחודש שלאחר יום התחילה.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי