מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-20

ביום 17.3.2015 יתקיימו בישראל בחירות לכנסת ה-20. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד). ב-18.12.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ 2015" עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות. בהמשך לכך, ביום 11.1.2015 פרסם אגף הגביה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת העשרים ולהלן עיקריו :

פתיחת תיק ניכויים
כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו, או באזור בו מתנהל מטה הבחירות. אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים, ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

הגדרת תשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
1. התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ב"תקופת הבחירות", בעד הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות בשל הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.

2. המשלם הוא אחד מאלה :
• מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות.
• מועמד לבחירות מוקדמות, כמשמעותו בסעיף 11 לחוק המפלגות.
• רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

3. העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות".

4. מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות "בתקופת הבחירות" בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם.

5. התשלום החייב בדמי ביטוח לענף נפגעי עבודה הינו עד 8,800 ש"ח .

שיעורי דמי הביטוח
עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות, כמפורט בחוזר, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק:

  •  בשיעור מופחת 0.37% עד לתקרה של 60% מהשכר הממוצע (5,556 ₪ נכון ל-1.1.2015).
  •  בשיעור מלא 1.80% על הסכום שמעל התקרה של 60% מהשכר הממוצע ועד לסכום של  8,800 ₪.

 

אופן הדיווח והתשלום של דמי הביטוח
על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב-15 בחודש, עבור החודש שקדם לו.

דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:

  •  טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו-1996 בקובץ.


תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

  • על גבי שובר 102 (רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד 12;
  • על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של המעסיק או בפניה טלפון למספר 02-6709948.

 

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק

עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות, גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות", ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר, עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי