מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

הטבות הניתנות בתקופת חל''ד / חל''ת

הטבות שכר (כגון: שווי טלפון, שווי רכב, שווי עיתון וכו'), הניתנות לעובד מידי חודש, לרבות בתקופת חופשה ללא תשלום (להלן: חל"ת) או חופשת לידה (להלן: חל"ד), הינן בגדר הכנסת עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

ביום 21.4.2015 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא אופן הדיווח עבור הטבות שכר בתקופת חל"ד / חל"ת, עם הוראות ביצוע לעניין ניכוי ותשלום דמי ביטוח בגין הטבות שכר הניתנות בזמן שבו שהה העובד בחל"ת או בחל"ד. להלן עיקרי ההוראות:

דיווח ותשלום דמי ביטוח בתקופת חל"ת

הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת (החל מהחודש הראשון של החופשה), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה  תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת.

על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הינו בגדר  שכר נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995.

למען הסר ספק יובהר כי סכום ההטבות שניתנו לעובד בתקופת החל"ת, בחודש שקדם לחודש בו יצא העובד לחל"ת, ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם ליתר הוראות החוק.

עבור תקופת החל"ת ישולמו דמי ביטוח כפי שנקבע בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), כלומר: עבור שני החודשים הראשונים - המעסיק ידווח וישלם.

אופן הדיווח עבור הטבה בתקופת חל"ת:

  • ההטבה תדווח בטופס 102 כתשלום נוסף (בקוד 3 או 6).
  • בטופס 100 הממוכן יסומן במאפיין "קוד סיבת הפסקת עבודה" –"חה" - חל"ת בעל הטבה, ובמאפיין "שכר ברוטו" יצוין סכום ההטבה. התשלום יתוסף כרכיב שכר נוסף לסך הברוטו לביטוח לאומי של אותו החודש שבגינו ניתנה ההטבה.
  • מקרים שבהם תקופת חל"ת חרגה משנה, והעובד המשיך ליהנות מידי חודש מהטבות שכר גם לאחר שנה (12 חודשים), יועברו כחריגים לבדיקת המשרד הראשי.

 

דיווח ותשלום דמי ביטוח בתקופת חל"ד

על פי סעיף 351(א) ההטבה חייבת בניכוי ותשלום דמי ביטוח. ההטבה תשויך לחודש עבורו ניתנה וינוכו וישולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם.

למען הסר ספק, ההטבה לא תשלול זכאות לדמי לידה.

 

אופן הדיווח עבור הטבה בתקופת חל"ד:

  • ההטבה תדווח בטופס 102 בקוד מיוחד (55- שוטף ו-56- מתקן), כולל פרטי העובדים בגב הטופס.
  • אם הדו"ח מכיל מעל ל-9 עובדים, יש להעביר את הדו"ח, כולל פרטי העובדים בגב הטופס, באמצעות שידור הטופס בלבד (בקוד זה ניתן לדווח בגב הטופס מעל ל-  9 עובדים).
  • ניכוי דמי הביטוח מהעובד יתבצע לפי שיעור מופחת ו/או מלא בהתאם למעסיק עיקרי/ משני.
  • במידה והיולדת תגיש תביעה לגמלה, יוגש טופס 100 ממוכן שבו יסומן במאפיין "קוד סיבת הפסקת עבודה"- חל"ד – "חד", ובמאפיין "שכר ברוטו" יצוין סכום ההטבה.
  • יצוין כי חודשי החל"ד אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף.
  • הפרשים לחיוב עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקוד מיוחד (35-הפרשים חל"ד, 36-מתקן הפרשים חל"ד), כולל פירוט העובדים בגב הטופס (מעל ל-9 עובדים- באמצעות שידור טופס).
  • הפרשים לזיכוי עבור הטבה שניתנה בתקופת חל"ד יש לדווח בקובץ זיכויים עם סיבת החזר 8- הפרשי הטבה בחל"ד.

 

תחולה

תחילת הדיווח על פי ההנחיות הנ"ל הינה מחודש יולי 2015, עבור תקופת יוני 2015.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי