מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

איגרת המוסד לביטוח לאומי למשלם הפנסיה לשנת 2019

ביום 1.9.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2019 כדלקמן:

חובת דיווח, תשלום וניכוי ממקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר עבודה:

 

 

  1. גמלאי/ת בפרישה מוקדמת שהם תושבי ישראל, שטרם הגיעו לגיל פרישה לפי החוק, חייבים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המשולמת להם. משלם הפנסיה חייב לנכות מהפנסיה את דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי.

  2. פנסיה לעניין תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות היא קצבה המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל אובדן כושר עבודה מלא/חלקי.

  3. בסיס ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות: דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ישולמו מסכום הפנסיה עד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות, אך לא פחות מההכנסה המינימלית החייבת בדמי ביטוח, למי שאינו עובד או עובד עצמאי (5% מהשכר הממוצע). ההכנסה מפנסיה שחייבת בדמי ביטוח כוללת את כל מרכיבי הפנסיה, כולל תשלומים עבור אחזקת רכב, דמי הבראה, טלפון וכדומה.

  4. משלם הפנסיה לגמלאי בפרישה מוקדמת שהוא גם עובד שכיר, נקבע כמעסיק משני עפ"י סעיף 345ב (ה)(1) לחוק הביטוח הלאומי (בשונה מרשות המיסים).

  5. מועד הדיווח והתשלום חל ב- 15 בכל חודש, עבור החודש שקדם לו.

  6. חובת דיווח טופס 126: עפ"י סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, החל משנת 2016 על משלם הפנסיה / אובדן כושר עבודה, חלה חובת דיווח טופס 126 מדי חצי שנה, באופן מקוון ישירות אל הביטוח הלאומי.

    להלן 3 מועדי הדיווח:

א. דיווח ראשון: עד תאריך 18/7 עבור חודשים ינואר-יוני, בשנה נוכחית.

ב. דיווח שני: עד תאריך 18/1 עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת (דיווח לא סופי).

ג. דיווח שלישי: עד תאריך 30/4 או עד מועד אחר שיקבע ע"י רשות המיסים, עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת, (דיווח סופי – העתק מדיווח אל רשות המיסים).

- אי דיווח טופס 126 יגרום לקביעה בהיעדר דיווח בתיקך.

- דיווח טופס 126 מדי חצי שנה, מייתר את הדיווח הרבעוני הפרטני כפי שנעשה עד היום.

7. גמלאים בפרישה מוקדמת שהכנסתם מהפנסיה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הם:

א. גמלאים שהגיעו לגיל פרישה על-פי החוק.

ב. אישה נשואה – עקרת בית שבעלה מבוטח לפי פרק י"א לחוק, גם אם טרם הגיעה לגיל פרישה.

ג. ידועה בציבור.

ד. אלמנה המקבלת מהביטוח הלאומי קצבת שאירים או תלויים.

ה. נכה זכאי מהביטוח הלאומי לקצבת נכות כללית זמנית בשיעור 100% לתקופה של שנה לפחות, או קצבת נכות כללית בשיעור 100% לצמיתות; או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.

ו. מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך – לא ינוכו דמי ביטוח מהפנסיה באותו חודש אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.

ז. מי שאינו תושב ישראל.

ח. פנסיה המשולמת לשאיריו של גמלאי (אלמנתו, בניו וכדומה) פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.

- עבור גמלאים המצוינים בסעיפים ג', ה', ז' לעיל, אי הניכוי מהפנסיה יהיה רק על פי אישור בכתב מהביטוח הלאומי - אישור הנשלח אל המבוטח מאת הביטוח הלאומי או המופק ע"י המבוטח מתחום הנכות או המופק ע"י פקיד הגבייה בסניף.

- עבור גמלאית עפ"י סעיף ב' לעיל, אי הניכוי מהפנסיה יהיה רק על פי תצהיר למשלם הפנסיה בטופס 619 - הטופס באתר הביטוח הלאומי.

8. החזר ניכויים רטרואקטיבית עד 7 שנים לאחור – מקבל פנסיה מוקדמת / אובדן כושר עבודה שמהם נוכו דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות והוא אחד מהמבוטחים המוגדרים בסעיף 7, למעט מי שאינו תושב – החזר ניכויים יש לעדכן במערכת השכר – הפנסיה.

- בשידור קובץ זיכויים, בהתקבל המשוב שלאחר השידור, על משלם הפנסיה/אובדן כושר עבודה, לחייב את המבוטחים, אשר נמצאו שגויים, כלומר הזיכוי לא אושר ע"י הביטוח הלאומי.

- למי שאינו תושב – המעסיק יפנה אל תחום הגביה ממעסיקים בסניף.

9. פנסיה מהוונת: הכנסה מפנסיה מהוונת תחויב בכל חודש במלואה, כאילו לא בוצע היוון.

10. תיאום דמי ביטוח

 

א. אישור על פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המוקדמת, מי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח – 43,890 ₪ (החל ב- 01.01.2019), צריך לפנות למחלקת מעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריו, לצורך קבלת האישור בצירוף טופסי 100 מכל המעסיקים / משלמי הפנסיה המוקדמת.

ב. אישור על ניכוי בשיעור מופחת - למי שעובד כשכיר בנוסף לקבלת פנסיה והכנסתו נמוכה מ- 60% השכר הממוצע 6,164 ₪, )החל ב- 01.01.2019), יתבצע ע"י מילוי טופס 644 , הצהרת העובד על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי וכך יתבצע התאום ע"י משלם הפנסיה.

ג. החזר למי שהוא גם עובד כשכיר / עצמאי ושכרו מעל ההכנסה המרבית יתבצע ע"י פקיד הגבייה למעט מי שמקבל פנסיה מוקדמת מצה"ל ועובד במקום עבודה אחד יפנה למופת (מת"ש לשעבר).

11. החל מעתה קיימת החובה לדווח על אובדן כושר העבודה בטופס 126 חציוני בשדה 24 (סוגי משרה).

 

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי