מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו עקב משבר הקורונה

ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 בדבר תשלום מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה, אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו עקב משבר הקורונה.

ביום 24.4.2020 פורסמו ברשומות תיקון לתקנות הנ"ל (להלן: התקנות).

להלן סיכום מפורט של התקנות:

התקופה הקובעת

התקופה הקובעת לעניין התקנות הינה התקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 31.5.2020 (להלן התקופה הקובעת).

תחולה

התקנות חלות על כל מי שבתקופה הקובעת מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

 • מלאו לו 67 שנים ומעלה;
 • הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;
 • במהלך התקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחל"ת ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (להלן: הפסקת עבודה).
 • הוא היה עובד שכיר בתקופה של 3 חודשים רצופים לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו;
 • ההכנסה החודשית לא עולה על 5,000 ₪ לחודש.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל במהלך חודש מרץ 2020 והיה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד ליום 31.3.2020.

סכום המענק ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש מרץ 2020 כמפורט להלן, לפי העניין:

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא זכאי למענק הסתגלות בעד חודש מרץ 2020, כאמור לעיל, והיה מחוסר עבודה במהלך כל חודש אפריל 2020.
 • עבודתו הופסקה במהלך חודש אפריל 2020 והוא היה מחוסר עבודה עד ליום 30.4.2020.

סכום המענק ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020 כמפורט להלן, לפי העניין:

 

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא זכאי למענק הסתגלות בעד חודש אפריל 2020, כאמור לעיל, והיה מחוסר עבודה במהלך כל חודש מאי 2020.
 • עבודתו הופסקה במהלך חודש מאי 2020 והוא היה מחוסר עבודה עד ליום 31.5.2020.

סכום המענק ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש מאי 2020 כמפורט להלן, לפי העניין:

אופן הגשת הבקשה לקבלת המענק

ניתן להגיש את הבקשה למענק באחת הדרכים הבאות:

 • באופן מקוון באמצעות אתר המרשתת של המוסד לביטוח לאומי,;
 • מילוי ידני של בקשה על גבי טופס 489 והגשתו באמצעות אתר המרשתת. יש לבחור בנושא "קצבת אזרח ותיק".
 • להתקשר למוקד הייעוץ לאזרח הוותיק 9696* או למוקד הטלפוני 6050*, ונציגי המוקד ימלאו את הטופס עבור מגיש הבקשה.

תשלום מענק הסתגלות מיוחד למקבלי הבטחת הכנסה

מענק הסתגלות מיוחד ייחשב כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980. אולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב תחילתן של התקנות ובשל תשלום מענק הסתגלות מיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו מענק הסתגלות מיוחד, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג לפי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי