מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת משבר הקורונה

ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020.

ביום 11.5.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) (תיקון), התש"ף-2020. (להלן: התקנות). להלן עיקר ההוראות המיוחדות לפי התקנות:

הוראות מיוחדות לעניין תביעה לדמי אבטלה בעד חודשים מרץ עד מאי 2020

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם למבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה בתקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 וטרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו, מקדמה בסכום שלא יעלה על 2,000 ₪ בעד חודש מרץ 2020; מקדמה בסכום שלא יעלה על 8,000 ₪ בעד חודש אפריל 2020 ומקדמה בסכום שלא יעלה על 8,000 ₪ בעד חודש מאי 2020.

יצוין כי לפי סעיף 302(ב) לחוק, מקבל המקדמה כאמור לעיל, בין שלא הייתה קיימת לו זכאות לדמי אבטלה, כולם או חלקם, בעת התשלום ובין שהזכאות לדמי אבטלה פקעה לאחר מכן, חייב להחזיר למוסד, לפי דרישתו, את התשלום שאינו זכאי לו, ורשאי המוסד לקזז תשלום זה כנגד גמלה המגיעה לו.

הוראות מיוחדות לעניין זכאות לדמי אבטלה

לפי סעיף 160(א) לחוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, תשנ"ה-1995 (להלן: החוק): דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה. לפי סעיף 161 לחוק: תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 18 החודשים.

לפי התקנות: מבוטח שהופסקה העסקתו בתקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום 30.4.2020 והוא לא זכאי לדמי אבטלה בשל כך שלא השלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים כאמור בסעיף 161, אך צבר תקופת אכשרה בת 6 חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מחצית ממספר ימי האבטלה, כמפורט בטבלה שלהלן בהתאם לגילו של המובטל, כמות התלויים בו כמשמעותם בסעיף 247 לחוק.

מספר ימי אבטלה מירביים לפי גיל ומספר התלויים למי שהשלים תקופת אכשרה בת 12 חודשים:

 

מחצית ממספר ימי אבטלה מירביים לפי גיל ומספר התלויים למי שהשלים תקופת אכשרה בת 6 חודשים:

מספר ימי אבטלה לחיילים משוחררים, למסיימי שירות לאומי וללומדים בהכשרה מקצועית

  • חייל משוחרר משירות סדיר ומסיימי שירות לאומי - ישולמו להם דמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורם לתקופה של 70 ימים לכל היותר.
  • לומד בהכשרה מקצועית - שיש לו פחות מ 12- שנות לימוד והוא זכאי לדמי אבטלה לתקופה קצרה מ- 138 ימים, ישולמו לו דמי אבטלה בזמן לימודיו לתקופה מרבית של 138 ימים.

 

הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה

ביום 12.5.2020 פורסמה באתר המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר יום 1.3.2020, תוארך עבור, באופן אוטומטי, תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ליום 31.5.2020.

יודגש כי, ההארכה היא אוטומטית רק למי שלא סיים את שנת האבטלה שלו (שנה מהחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה).

אם הסתיימה שנת האבטלה, יש להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה לצורך בדיקת זכאות מחדש.

בין לקוחותינו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי