דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

ביום 7.7.2020 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020. בהמשך לכך, ביום 7.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכונים בנושא דמי אבטלה כדלקמן:

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ליום 16.8.2020 למי שנגמרו ימי הזכאות

 • מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ-1.3.2020 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.2020 והפסיק לעבוד מ-1.3.2020 עד 16.8.2020 - תוארך תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ליום 16.8.2020.
 • יצוין כי, המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה מ-1.3.2020 ואילך. כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא יצטרכו להגיש תביעה חדשה. עבור מובטלים אלה, המוסד לביטוח הלאומי נערך לחדש את התשלום באופן אוטומטי, אם הם עדיין לא חזרו לעבודה.

תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020

 • ​מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה מ-1.7.2020 עד 16.8.2020.
 • לקבלת דמי האבטלה יש להירשם בשירות התעסוקה הישראלי באופן מקוון באמצעות האתר.
 • יצוין כי, התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שנרשם בשירות התעסוקה במהלך חודש יולי, ואין צורך להגיש תביעה.

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8.2020

 • מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת, מ-1.3.2020 עד 16.8.2020, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית מימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה. יש להירשם בשירות התעסוקה בהתאם לכללים.
 • יצוין כי, המוסד לביטוח הלאומי יבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ-1.5.2020, ויעדכנו את הזכאים בהתאם.

הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת

תשלום דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות הבאות, הוארך ליום 15.8.2020 ובתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה:

 • דמי מזונות;
 • הבטחת הכנסה;
 • קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67);
 • קצבת שאירים;
 • קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים).

מידע למי שהוצא לחל"ת חוזר

מבוטח שהוצא לחל"ת, חזר לעבודה והוצא שוב לחל"ת, צריך לבצע את הפעולות הבאות, כדי שנבדוק את זכאותו להמשך תשלום דמי אבטלה.

חשוב לדעת! הזכאות לדמי אבטלה תיבדק רק אם החל"ת החוזר הוא לתקופה של 30 ימים לפחות.

מי שהוצא לחל"ת חוזר בשנת האבטלה או ששנת האבטלה שלו הסתיימה מ-1 למרץ 2020 ואילך עליו לחזור ולהתייצב באתר שירות התעסוקה, ולשלוח למוסד לביטוח לאומי (באתר האינטרנט) מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה.

אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מי שעבד אצל כמה מעסיקים 

מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת בשניהם, חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת - צריך לשלוח למוסד לביטוח לאומי (באתר האינטרנט) מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה.

אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ואז הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני - צריך לשלוח למוסד לביטוח לאומי (באתר האינטרנט) מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

כמו כן, ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020, במסגרתו תוקן, בין היתר, חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020. בהמשך לכך, ביום 29.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכונים בנושא דמי אבטלה כדלקמן:

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל-30.6.2021

 • מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יוארך התשלום באופן אוטומטי עד ל-30.6.2021.
 • גם אם שנת האבטלה תסתיים, לא יהיה צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה, הזכאות תוארך באופן אוטומטי.
 • יצוין כי, בתקופה זו תשלום דמי האבטלה ישתנה בהתאם לשיעור האבטלה במשק, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדלקמן:
  • שלב ראשון - תשלום רגיל
   כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ-10%, תשלום דמי האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה עד עכשיו.

  • שלב שני - תשלום מופחת30 יום לאחר פרסום שיעור האבטלה ישולמו דמי אבטלה בשיעור של 90% מהסכום שקיבלתם. כלומר, אם אתם זכאים לדמי אבטלה בסך 1,000 ₪, דמי האבטלה שלכם יופחתו ל-900 ₪.
   אם שיעור האבטלה במשק יהיה בין 7.5% ל-10%, תשלום דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה.

  • שלב שלישי - הפסקת התשלום

   אם שיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל-7.5%, תשלום דמי האבטלה ייפסק לאחר 30 יום מפרסום שיעור האבטלה. כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב-30.6.2021 או 30 יום לאחר ששיעור האבטלה ירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

 • יודגש כי, בתקופה זו המוסד לביטוח הלאומי לא יחשב מחדש את דמי האבטלה. המשמעות היא שמי שיתחיל עבודה חדשה בשכר נמוך יותר ויוציאו אותו שוב לחל"ת או יפטרוהו, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה כפי שקיבלם עד עכשיו. המוסד לביטוח הלאומי לא יחשב מחדש את דמי האבטלה לפי השכר הנמוך.

הקלות נוספות לתקופת הקורונה

כל ההקלות שלהלן, תקפות מיום 1.8.2020 ועד ליום 30.6.2021 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם:

 • קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום

 

  • מי שהוצא לחל"ת יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם תקופת החל"ת הינה למשך 14 ימים לפחות (במקום 30 ימים).
 • הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 28 שנים ויש עימו ילד

 

  • סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו 28 שנים ויש עימו ילד, יחושב כמו מובטל שמלאו לו 28 שנים. סכומי דמי האבטלה לפי גיל מפורסמים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת מהיום ה-126

 

  • סכום דמי האבטלה המירבי מהיום ה-126 יישאר בסך של 422.04 ₪ ליום, ולא יופחת לסך של 281.36 ₪.
 • תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 

  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה, יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור של 70% כפי שהיה עד כה).
 • תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר

 

  • בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).
 • ביטול ניכוי 5 ימי אבטלה

 

 • החל מחודש יוני 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה. תיקון זה בתוקף עד ל-30.11.2020.

השותפים שלנו

מלונות אפריקה ישראל
BDO
שיח סוד
עיריית תל אביב יפו
אימג'סטור
מלון ממילא
המרכז הרפואי זיו
יד ושם
אלבר
משרד הבריאות
טמפו
קל אוטו
פתאל
עיריית בת ים
בית איזי שפירא
וולדורף אסטוריה
Deloitte
קרסו מוטורס
עיריית ירושלים
רשות ניירות ערך

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי