02-6700500 שלוחה 1

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023-הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על מעסיק/ מנכה להגיש דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח. הכללים מחייבים להגיש את הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא. דוח מקוון – הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים המקושרים […]

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד-2024

ביום 20.3.2024 פורסם ברשומות חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד – 2024 (להלן: החוק), אשר במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו 66 – לפקודת מס הכנסה , ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו, ועד לשנה שבה מלאו […]

דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לחודש פברואר 2024

כידוע, לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל" נדחה שוב מועד הבחירות לרשויות המקומיות   ליום 27.2.2024. בהמשך לכך, ביום 7.2.2024 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא דחיית הבחירות לרשויות המקומיות לפברואר 2024, לפיו: "תקופת הבחירות" תחול ברצף ביחס למועד הבחירות המקורי (31.10.2023) ועד 14 יום לאחר מועד    הבחירות החדש, קרי החל מיום 16.9.2023 ועד יום […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מבצע "מגן וחץ"

ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ) (להלן: "צו ההרחבה"), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.2023 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023. להלן עיקרי צו ההרחבה: […]

הסכמי המסגרת לשנים 2013 – 2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן 2024

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר פלוס לשנים 2016 ו-2017). בסעיף 10.5 להסכם האמור, נקבע כי החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,סכום התוספת השקלית המשולמת לדירוגים השונים, לפי שיעור עליית מדד […]

הסכם קיבוצי – הסכם למען משרתי המילואים ובני/ בנות הזוג מיום 4.2.2024

ביום 04.02.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג. יצוין כי, טרם ניתן צו הרחבה להסכם זה. תקופת ההסכם הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 31.12.2024. תחולת ההסכם הגנה בפני פיטורים – משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה בפני פיטורים לתקופה של […]

עדכון תוספת מנקו 2024

ביום 14.2.2024 פרסמו מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף הודעה בענייני עובדים מס' 7/2024 לפיה עקב שינוי המדד עודכנו תעריפי תוספת מנקו לזכאים, כדלקמן: "תוספת מנקו" נכללת בבסיס להפרשות לקופות גמל מפעליות, הפועלות על ברוטו החזרי הוצאות עם הפרשת המעסיק בשיעור של 5%. "תוספת מנקו" איננה נכללת בבסיס לחישוב השלמה לשכר מינימום, ואינה […]

עדכון תוספת שכר לקב"סים לשנת 2024

ביום 12.2.2024 פרסמו מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף, הודעה בענייני עובדים מס' 6/2024 בדבר עדכון תוספת שקלית לקב"סים, כדלקמן: בהתאם לסעיף 2 להחלטת וועדת המעקב בעניין הקב"סים מיום 19.9.2017, המתייחס לתשלום תוספת שקלית חודשית בסך 500 ₪, יש לעדכן את התוספת אחת לשנה, בחודש ינואר החל משנת 2018 לפי […]

תוספת מצילים – עדכון מינואר 2024

ביום 06.2.2024 פרסמו מנהל שכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף הודעה בענייני עובדים מס' 01/2024 בדבר עדכון תוספת מצילים, כדלקמן: תוספת מצילים (ותיקים) בתוקף מיום 1.1.2024 תוספת מצילים, המשולמת לפי סעיף 2 ב' להסכם המצילים מיום 11.4.2000, תעמוד על סך של 3,971.47 ₪ (במקום 3,855.76 ₪). זכאים לתוספת זו […]

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

בהתאם להנחיה של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 6.2.2024, עודכן שכר יסוד של הבכירים ברשויות המקומיות החל מיום 01.01.2024 כדלקמן: א. עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום 30.4.2001 (עדכון בשיעור 5.5%): ב. עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים מיום 1.5.2001 עד 12.2002 (עדכון בשיעור 2.96%): ג. עובדים ששכרם […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם