02-6700500 שלוחה 1

תשלום הגדלת יתרת ימים עבור מילואים בחרבות ברזל

המוסד לביטוח לאומי החל לשלם למעסיקים את ההגדלות של תגמולי מילואים בשיעור של 40% או בתוספת יום אחד, לפי העניין, על יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים וזאת בגין אלו ששירתו שירות ממושך. דיווחי תקופות שירות המילואים במערכת השכר יישארו ללא שינוי, בהתאם להנחיות שהופצו בעדכונים קודמים, קרי תוך פיצול התקופות בין החודשים, וכך התקופות יישארו מוגדרות […]

מערכת דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161 מקוון) – הרשאות לעובדים

ביום 2.1.2024 פרסמנו מבזק המקצועי בנושא היערכות מלם שכר פלוס לדיווח על עזיבת מקום עבודה על בסיס טופס 161 החדש בשילוב עם פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית שפותחה ברשות המסים. יוזכר כי, בתחילת חודש ינואר 2024 נפתחה לשימוש המערכת המקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (דיווח מקוון לטופס 161), אשר מאפשרת למעסיקים לדווח דיגיטלית את נתוני הפרישה […]

עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי – לשנת 2024

ביום 7.1.2024 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר ראש מינהל מספר 01/2024 בנושא עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי לשנת 2024, לפיו בהתאם להנחיית מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד נובמבר 2023 בשיעור של כ-3.34% ביחס למדד המקביל אשתקד, בוצעו עדכונים בתעריפי הניכוי להעסקת עובדים […]

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024

ביום 21.2.2024 פורסם ברשומות חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024 (להלן: התיקון לחוק). החוק עוסק בזכותו של עובד זר לקבל מידע מרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לכספי הפיקדון, אופן הגשת הבקשה לקבלתם ותוקף האשרה והרישיון שלו ובנוגע לקבלת כספי הפיקדון במקרה של עזיבת עובד זר את ישראל. להלן עיקרי התיקון לחוק: קבלת מידע מרשות האוכלוסין […]

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

ביום 20.2.2024 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: ההודעה). ההיתר מאפשר גמישות במתן הפסקות. להלן עיקרי ההודעה: ההיתר נועד לאפשר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום […]

הארכת תוקף הוראת שעה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום עקב מלחמת חרבות ברזל

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש דצמבר 2023 פורסם בהרחבה על אודות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר פורסם ברשומות ביום 28.11.2023 ואשר עוסק ב: הרחבת הגדרת הזכאים להגנה מפני פיטורים מעבר למה שהיה בחוק ערב מלחמת חרבות ברזל. המשך ביצוע ההפרשות פנסיוניות עבור […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים,הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים […]

עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 8-7 (משרת אמון)

ביום 17.3.2024 פרסם סגן בכיר לממונה על השכר הודעה בדבר עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 7-8 (משרת אמון) בעקבות עדכון מדד לשנת 2024, כדלקמן: בהודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 31.5.2022 נקבע כי שכרו של עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמת סיווג 7 ו-8 יעודכן לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל". ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה […]

עדכון שכר מינימום מיום 1.4.2024

לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: החוק) גובה שכר מינימום לחודש שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968), כפי שהוא   ב-1 באפריל של כל שנה. ביום 11.3.2024 חתם שר העבודה על הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי החוק, לפיה בתוקף מ-   1.4.2024 יעודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,880.02 ₪ […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם