02-6700500 שלוחה 1

תיקון חוק עבודת נוער

ביום 3.8.2023 פורסם ברשומות חוק עבודת נוער (תיקון מס' 21), התשפ"ג-2023 (להלן: החוק). בהמשך לחוק, ביום 21.3.2024 פרסם משרד העבודה הודעה בנושא תיקון חוק עבודת נוער, לפיה נדרשת הסכמה הורית בהעסקה ובתיווך להעסקת נוער בדוגמנות או בהופעות פרסום לנערים ונערות בגילאי 15-18. לפי הודעת משרד העבודה: ביום 17.09.2023 נכנס לתוקף התיקון לחוק עבודת נוער (תיקון […]

עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי – לשנת 2024

ביום 7.1.2024 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר ראש מינהל מספר 01/2024 בנושא עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי לשנת 2024, לפיו בהתאם להנחיית מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד נובמבר 2023 בשיעור של כ-3.34% ביחס למדד המקביל אשתקד, בוצעו עדכונים בתעריפי הניכוי להעסקת עובדים […]

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024

ביום 21.2.2024 פורסם ברשומות חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024 (להלן: התיקון לחוק). החוק עוסק בזכותו של עובד זר לקבל מידע מרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לכספי הפיקדון, אופן הגשת הבקשה לקבלתם ותוקף האשרה והרישיון שלו ובנוגע לקבלת כספי הפיקדון במקרה של עזיבת עובד זר את ישראל. להלן עיקרי התיקון לחוק: קבלת מידע מרשות האוכלוסין […]

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

ביום 20.2.2024 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: ההודעה). ההיתר מאפשר גמישות במתן הפסקות. להלן עיקרי ההודעה: ההיתר נועד לאפשר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום […]

הארכת תוקף הוראת שעה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום עקב מלחמת חרבות ברזל

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש דצמבר 2023 פורסם בהרחבה על אודות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר פורסם ברשומות ביום 28.11.2023 ואשר עוסק ב: הרחבת הגדרת הזכאים להגנה מפני פיטורים מעבר למה שהיה בחוק ערב מלחמת חרבות ברזל. המשך ביצוע ההפרשות פנסיוניות עבור […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים,הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים […]

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד – 2023

ביום 14.12.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה), התשע"ח-2017 (להלן: החוק) (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש דצמבר 2017). ביום 21.12.2021 פורסם חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2021. ביום 28.12.2023 פורסם חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023. להלן עיקרי החוק העדכני: תחולת החוק […]

וובינר למעסיקים בנושא: ניווט והתמצאות במערכת Payroll

כאן לומדים – מלם שכר פלוס – מרכז למידה והכשרות למעסיקים מעסיקים, מנהלי.ות ארגונים, מנהל.י כספים, משאבי אנוש, שכר והטבות וגיוס, אתם מוזמנים להרחיב את סט המקצועיים שלכם באמצעות צפייה בהדרכת הוובינר המצורפת, אשר עוסקת במערכת Payroll – מבית מלם שכר פלוס. הוובינר מתמקד בכלי ניווט והתמצאות במערכת ניהול השכר Payroll ומיועדת למעסיקים. מנחה הוובינר: […]

יום הבחירות לרשויות המקומיות 2024 – יום שבתון

בשבוע הבא צפויות להיערך הבחירות לרשויות המקומיות בישראל, וזוהי הזדמנות חשובה מצדם של האזרחים להשפיע ברמה המקומית על איכות החיים, החינוך, התרבות, התברואה ועל תחומים נוספים, מעצם בחירה במועמד.ת כזה או אחר.ת. הבחירות הפעם תערכנה ב 241 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), אותן ינהלו בין היתר  בעלי תפקידים רבים שידאגו לניהול מיטב ובהתאם […]

הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 27.11.2023 הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם למעסיקים במגזר הציבורי הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", כדלקמן: §       לנוכח המצב הביטחוני ולאור הנסיבות החריגות שנוצרו, מנכ"ל העומד בראש גוף במגזר הציבורי או מי מטעמו יהיה רשאי,      לפי שיקול דעתו המקצועי וצרכי העבודה, לאשר לעובד כאמור לגרור את ימי החופשה שברשותו ביום 31.12.2023 – אשר […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם