02-6700500 שלוחה 1

יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום 31.10.2023 (ט"ז בחשוון, תשפ"ד) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.בחירות חוזרות, באם יידרשו, יתקיימו ביום 14.11.2023 (א' בכסלו, תשפ"ד). כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2014, ביום 3.7.2014 פורסם ברשומות חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' 44), התשע"ד–2014, לפיו יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד. כפי שפורסם […]

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: החוק),הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות, בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה. החוק מתייחס הן לקבלני כוח […]

תשלום שכר לעובד שאינו תושב ישראל ביום הבחירות לרשויות המקומיות

לפי סעיף 136 לחוק בחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן: החוק הבחירות לכנסת), עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת. משמעות […]

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ תשפ"ג – 2023

חוק עבודת הנוער, תשי"ג–1953 (להלן: החוק) מגדיר תנאים וכללים להעסקת בני נוער במדינת ישראל, אשר יבטיחו כי הנער לא ינוצל לרעה, כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו, או התפתחותו התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו לו שעות מנוחה ופנאי הולמות. לדוגמא החוק מגדיר, בין השאר, תנאים ברורים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה אחד […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם