02-6700500 שלוחה 1

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון גרסת ממשק למעסיקים

ביום 13.6.2021 פרסמה רשות שוק ההון, ביטח וחסכון עדכון על אודות אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל (להלן: החוזר), שמטרותיו העיקריות הן: הגברת השקיפות לעמית ביחס לכספים שהופקדו לקופת הגמל בעדו אך טרם שויכו. צמצום היקף הכספים בחשבונות המעבר. שינוי התנאים להשבת תשלום שהופקד ביתר למעסיק, תוך שימת מגבלות והגדרת דרישה לקבלת אישור העובד להשבת כספים […]

פתיחת קרן פנסיה נבחרת חדשה – אינפיניטי

בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2021 פורסם בהרחבה על אודות עדכון הוראות לעניין בחירת קופת גמל ותוצאות הליך קביעת קרנות נבחרות, כפי שפורסמו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 14.9.2021, לפיהן שתי חברות מנהלות חדשות: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ומור קופות גמל בע"מ, קיבלו את ההזדמנות להקים קרנות פנסיה שגם […]

הורדת דמי ניהול לפנסיונרים בגיל פרישה ל-0.3%

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם