02-6700500 שלוחה 1

ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

דיווח מרצון על ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

עדכון אגרות רישוי לבעלי רכב שירות 4.2024

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

וועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה הסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי הקובע שישולם תחליף שכר לחטופים רטרואקטיבית מה-7.10.23

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים – הנחיות ליישום

ביום 23.01.2024 נחתם, בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים (להלן: ההסכם הקיבוצי). בהמשך לכך, ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024 […]

תשלום הגדלת יתרת ימים עבור מילואים בחרבות ברזל

המוסד לביטוח לאומי החל לשלם למעסיקים את ההגדלות של תגמולי מילואים בשיעור של 40% או בתוספת יום אחד, לפי העניין, על יתרת הימים שמעבר לשבועות שלמים וזאת בגין אלו ששירתו שירות ממושך. דיווחי תקופות שירות המילואים במערכת השכר יישארו ללא שינוי, בהתאם להנחיות שהופצו בעדכונים קודמים, קרי תוך פיצול התקופות בין החודשים, וכך התקופות יישארו מוגדרות […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם