02-6700500 שלוחה 1

ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

דיווח מרצון על ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

וועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה הסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי הקובע שישולם תחליף שכר לחטופים רטרואקטיבית מה-7.10.23

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

מילואים ויום בחירות

בהמשך לבחירות לרשויות המקומיות, אשר נערכו בתחילת השנה, פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.

עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים

ביום 26.2.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון למעסיקים בעקבות שחרור עובדים ממילואים לפיו: המשרתים קיבלו אישור צבאי (3010) על כל תקופת השירות הרציפה הכוללת מספר חודשים. יצוין כי, מעסיקים אינם צריכים להגיש תביעה לתגמול מילואים עבור תקופת השירות הארוכה של העובדים, כיוון שתגמולי המילואים כבר שולמו להם מידי חודש.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023-הארכת מועד הגשה

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על מעסיק/ מנכה להגיש דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח. הכללים מחייבים להגיש את הדוחות השנתיים בניכויים באופן מקוון מלא. דוח מקוון – הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים המקושרים […]

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד-2024

ביום 20.3.2024 פורסם ברשומות חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד – 2024 (להלן: החוק), אשר במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו 66 – לפקודת מס הכנסה , ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו, ועד לשנה שבה מלאו […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם