02-6700500 שלוחה 1

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023

ביום 31.8.2023 פרסם אגף הגבייה מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2023, לפיו: שיעורי דמי הביטוח עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.47% עד לתקרה של 60% מהשכר הממוצע (7,122 ₪ […]

הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023 – היבטי מיסוי

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק), ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: הוראת הדין המיוחד). ביום 10.09.2023 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים, חוזר בנושא הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2023 עם הנחיות לגבי תשלומים שחלים עליהם הוראות הדין המיוחד, והן […]

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה), התשפ"ג-2023

ביום 2.8.2023 פורסם ברשומות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה), התשפ"ג-2023, ובו שני תיקונים הבאים, אשר יהיו בתוקף מיום 2.8.2023 ועד ליום 1.8.2024: בפרק הגדרות שונתה הגדרת תקופת הבחירות, כדלקמן:         תקופת הבחירות – כל אחת מאלה: לעניין בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות – תקופה […]

טופס מקוון אחד להגשת בקשה לדמי אבטלה ולהרשמה בשירות התעסוקה

אזרח שיוצא ממעגל העבודה ומבקש לממש את זכאותו לדמי אבטלה, החוק מחייב אותו לפנות אל 2 גופים: הביטוח הלאומי; שירות התעסוקה. באחריות הביטוח הלאומי לטפל בנושא הקצבה לדמי אבטלה, המשמשת לו כרשת ביטחון כלכלית עד לחזרתו למעגל העבודה בתקופת זכאותו. במקביל, שירות התעסוקה אחראי לסייע לו במאמצי חזרתו לעבודה תוך הפנייתו לעבודה מתאימה לכישוריו ולמשלח […]

מיצוי זכויות למעסיקים שלא תבעו תגמולי מילואים עבור עובדיהם

ביום 20.7.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים על התנעת תהליך של מיצוי זכויות, למעסיקים שלא תבעו תגמולי מילואים עבור עובדיהם, בתקופות שירות המילואים שבוצעו במהלך שנת 2022. במסגרת זו, המוסד לביטוח לאומי שלח מסרונים (הודעות SMS) לעובדים שכירים משרתי המילואים, כדי לקבל מהם אישור להעביר את פרטיהם אל מעסיקיהם (זאת בשל צנעת הפרט). בתחילת […]

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023

ביום 12.7.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן: התיקון), עם תיקון תקנות 19(ב1) ו-19א לפיהן החל מ- 1.9.2023 תוגבל ההפקדה לקופת ביטוח (ביטוח מנהלים) לחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק, כך שהחלק שעד לפעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה או קופת […]

רשות המסים תאפשר גישה לכל טופסי 106 מ-6 השנים האחרונות דרך האזור האישי

ביום 6.7.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לפיה החל מיום 6.7.2023, לקוחות רשות המסים בישראל, יכולים להיכנס לאזור האישי שלהם, באתר הרשות ולהפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה. המהלך יהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים. טופס 106 הינו אישור שנתי שמופק לשכיר על ידי כל מעסיק […]

רשות המסים במהלך יזום נוסף להחזרי מס

ביום 26.6.2023 פורסמה באתר רשות המסים בישראל הודעה לפיה רשות המסים שלחה מעטפות ירוקות לכ-173,000 זכאים פוטנציאלים להחזר מס. זו הפעם השלישית בתשעת החודשים האחרונים, שהרשות פונה לאזרחים, לאחר שבדיקת השכר שלהם העלתה כי שילמו מס עודף ויש להם פוטנציאל להחזר מס. בסבב זה, נשלחו המעטפות הירוקות לאחר בדיקת דיווחי השכר לשנת 2018. מקבלי המעטפות […]

התקנות לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו במבצע "מגן וחץ" אושרו בכנסת

ביום 19.6.2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות שגובשו ברשות המסים, המסדירות את תשלום הפיצויים לעסקים הממוקמים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, ונפגעו כלכלית מההסלמה במצב הביטחוני במהלך מבצע "מגן וחץ". על פי התקנות שאושרו, תקופת הזכאות לפיצויים היא החל מ-9.5.2023 ועד 13.5.2023 לעסקים מ-7 עד 40 ק"מ מהרצועה, ועד 15.5.2023 לעסקים עד […]

טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה לפי חוזר רשות המסים מיום 19.4.2023. ביום 28.6.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים (להלן: החוזר), לפיו לאור בקשות לדחיית מועד כניסתה לתוקף של הודעה […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם