02-6700500 שלוחה 1

דמי חבר עמותת מעו"ף לעמית לשנת 2024

ביום 6.5.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי, הודעה בנושא עדכון דמי חבר לעמותת מעו"ף לעמית לשנת 2023 כדלקמן: ביום 1.2.2018 נחתם הסכם ליישום היתרה של 0.1% כמפורט בהסכמים מ-18.4.2016, 8.8.2016 ו-9.1.2018. ההסכם חל על העובדים בדירוגים הבאים: עובדי המנהל והשירותים (דירוג אחיד/ מנהלי), דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה (חינוך משלים), דירוג […]

השתתפות המעסיק ב"מועדון שלך" שנת 2024

ביום 16.5.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי, הודעה בנושא השתתפות המעסיק במועדון "שלך" לשנת 2024 עבור דירוג מנהלי, מח"ר, תומכות חינוך, עובדים סוציאליים וחינוך נוער, כדלקמן: בהתאם לסעיף ב' 9 להסכם הקיבוצי מיום 10.4.2019, גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר לעובדים בדירוגים הנ"ל, המועסקים מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי […]

הסכם שכר לתומכות חינוך (סייעות) – עדכון שכר מבוטח בפנסיה תקציבית

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך. בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם), אשר נחתם ביום 8.8.2023 בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית […]

עדכון טבלאות השכר לעובדים המועסקים בחוזים דירוגיים ברשויות המקומיות – ינואר 2024

ביום 9.4.2024 פרסם סגן בכיר לממונה על השכר הודעה בדבר עדכון טבלאות השכר לעובדים בחוזים אישיים דירוגיים ברשויות המקומיות, וזאת בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בין חודש דצמבר 2022 לבין חודש דצמבר 2023 (שיעור של 2.96%). כמו כן, לאחר בחינת נושא גמול השתלמות בחוזים אישיים דירוגים, ובהתאם להחלטת הממונה על השכר בשירות המדינה, עדכון […]

עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 8-7 (משרת אמון)

ביום 17.3.2024 פרסם סגן בכיר לממונה על השכר הודעה בדבר עדכון שכר עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמה 7-8 (משרת אמון) בעקבות עדכון מדד לשנת 2024, כדלקמן: בהודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 31.5.2022 נקבע כי שכרו של עוזר בכיר למנכ"ל רשות ברשויות ברמת סיווג 7 ו-8 יעודכן לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת […]

עדכון תוספת מנקו 2024

ביום 14.2.2024 פרסמו מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף הודעה בענייני עובדים מס' 7/2024 לפיה עקב שינוי המדד עודכנו תעריפי תוספת מנקו לזכאים, כדלקמן: "תוספת מנקו" נכללת בבסיס להפרשות לקופות גמל מפעליות, הפועלות על ברוטו החזרי הוצאות עם הפרשת המעסיק בשיעור של 5%. "תוספת מנקו" איננה נכללת בבסיס לחישוב השלמה לשכר מינימום, ואינה […]

עדכון תוספת שכר לקב"סים לשנת 2024

ביום 12.2.2024 פרסמו מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף, הודעה בענייני עובדים מס' 6/2024 בדבר עדכון תוספת שקלית לקב"סים, כדלקמן: בהתאם לסעיף 2 להחלטת וועדת המעקב בעניין הקב"סים מיום 19.9.2017, המתייחס לתשלום תוספת שקלית חודשית בסך 500 ₪, יש לעדכן את התוספת אחת לשנה, בחודש ינואר החל משנת 2018 לפי […]

תוספת מצילים – עדכון מינואר 2024

ביום 06.2.2024 פרסמו מנהל שכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף הודעה בענייני עובדים מס' 01/2024 בדבר עדכון תוספת מצילים, כדלקמן: תוספת מצילים (ותיקים) בתוקף מיום 1.1.2024 תוספת מצילים, המשולמת לפי סעיף 2 ב' להסכם המצילים מיום 11.4.2000, תעמוד על סך של 3,971.47 ₪ (במקום 3,855.76 ₪). זכאים לתוספת זו […]

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

בהתאם להנחיה של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 6.2.2024, עודכן שכר יסוד של הבכירים ברשויות המקומיות החל מיום 01.01.2024 כדלקמן: א. עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום 30.4.2001 (עדכון בשיעור 5.5%): ב. עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים מיום 1.5.2001 עד 12.2002 (עדכון בשיעור 2.96%): ג. עובדים ששכרם […]

יום בחירות לרשויות המקומיות – תשלום יום שבתון 27.2.24

ביום 14.2.2024 פורסם ע"י ראש מנהל לשכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי בישראל, חוזר בנושא תשלום ביום שבתון 27.2.24.  1. סעיף 97 ב"יום בחירות הכלליות שבתון והזכות לבחור" בחוק הרשויות המקומיות–קובע, כי:    א. יום הבחירות הכלליות לרשויות הוא יום שבתון בתחומן של הרשויות בהן נערכות בחירות כלליות לרשות המקומית.    ב. עובד שרשום בפנקס הבוחרים […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם