02-6700500 שלוחה 1

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

בהתאם להנחיה של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 6.2.2024, עודכן שכר יסוד של הבכירים ברשויות המקומיות החל מיום 01.01.2024 כדלקמן: א. עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום 30.4.2001 (עדכון בשיעור 5.5%): ב. עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים מיום 1.5.2001 עד 12.2002 (עדכון בשיעור 2.96%): ג. עובדים ששכרם […]

יום בחירות לרשויות המקומיות – תשלום יום שבתון 27.2.24

ביום 14.2.2024 פורסם ע"י ראש מנהל לשכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי בישראל, חוזר בנושא תשלום ביום שבתון 27.2.24.  1. סעיף 97 ב"יום בחירות הכלליות שבתון והזכות לבחור" בחוק הרשויות המקומיות–קובע, כי:    א. יום הבחירות הכלליות לרשויות הוא יום שבתון בתחומן של הרשויות בהן נערכות בחירות כלליות לרשות המקומית.    ב. עובד שרשום בפנקס הבוחרים […]

המשך יישום הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך (להלן: הסכם תומכות חינוך), במסגרתו, בין השאר, נקבע על תשלום תמריץ אי היעדרות והסדרת השכר לעדכון תוספת וותק. תשלום תמריץ אי-היעדרות לתומכות חינוך כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוקטובר […]

תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בחופשת החנוכה תשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2023/2024

ביום 3.12.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 20/2023 בנושא תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בית הספר של החגים בגנים ובבתי הספר לילדים בגילאים 3-9 בחופשת החנוכהתשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2024/2023. לפי ההודעה:  רשות מקומית אשר תבחר להפעיל קייטנה בפגרת החנוכה או פגרת החורף תוכל […]

תשלום תמריץ אי היעדרות לתומכות חינוך

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך, במסגרתו, בין השאר, החל מחודש אוקטובר 2023 תומכות החינוך היו אמורות להתחיל לקבל תמריץ אי היעדרות בהתאם לכללי ותנאי הזכאות לתמריץ זה לפי ההסכם. כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר 2023, ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, […]

עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד – הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת הבחירות בעקבות דחיית הבחירות

ביום 24.10.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023 וזאת על רקע מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, ונקבע כי הבחירות לרשויות המקומיות שהיו אמורות להתקיים ב-31.10.2023 יידחו ליום 30.1.2024. בהמשך לכך, ביום 8.11.2023 פרסמה לשכת המנהל הכללי של משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד עם הנחיות הבאות:  הנחיות לגבי עובדים המצויים בחופשה/ חל"ת בשל […]

שכר מזכיר ועדת בחירות

ביום 25.10.2023 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי בישראל מכתב בנושא שכר מזכיר ועדת הבחירות כדלקמן: –    ביום 23.10.2023, אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק לדחיית מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות התשפ"ד, 2023.     לפיכך, נקבע כי הבחירות שאמורות היו להתקיים ביום 31.10.2023 נידחות ליום 30.1.2024, כ"ב בשבט התשפ"ד. –    לאור האמור לעיל, הוחלט […]

תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך

בדף המידע של מלם שכר פלוס, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך, במסגרתו, בין השאר, החל מחודש אוקטובר 2023 תומכות החינוך היו אמורות להתחיל לקבל תמריץ אי היעדרות בהתאם לכללי ותנאי הזכאות לתמריץ זה לפי ההסכם. ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש […]

הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך. ביום 8.8.2023 נחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם). להלן עיקרי ההסכם: §      תוספת שכר: שכר היסוד של תומכות החינוך יועלה ביותר מ-20% ויעמוד מעתה […]

פעימה שנייה של מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר 2023, ביום 3.1.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף, הודעה בענייני עובדים 1/2023 בנושא מענק חד פעמי לעובד/ת זכאי/ת שמפעיל/ה תכנית גפ"ן (להלן: ההודעה), לפיה בעקבות החלטת הממשלה מיום 1.8.2021 שמספרה 226 בעניין "התכנית לגמישות הניהולית במערכת […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם