02-6700500 שלוחה 1

שכר עובדים בכירים על פי חוזים אישיים בשירות המדינה

ביום 2.4.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר לעניין שכר עובדים בכירים על פי חוזים אישיים לפיו בתוקף מ-1.1.2024 יעודכן שכר הבכירים, כמתחייב ממנגנון ההצמדה בחוזים האישיים, עליהם חתומים העובדים לפי דירוגי חוזים אישיים, כדלקמן: בתוקף מ-1.1.2024 יעודכן שכר הבכירים ויועצים משפטיים אשר מועסקים על פי חוזים אישיים שהחלו מ- 1.6.1996 ואילך ושכרם לא […]

עדכון אגרות רישוי לבעלי רכב שירות 4.2024

מלם שכר – מובילים בשבילכם!
נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה;
נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

העלאת שכר מתוקף הפעימה השנייה מתוך ההסכם הקיבוצי מתאריך 5.6.23 בענף המלונאות

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יוני 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי בענף המלונאות, אשר נחתם ביום 5.6.2023 (להלן: ההסכם). בהמשך להסכם האמור, ביום 31.3.2024 פרסמה התאחדות המלונות בישראל כי בהתאם לפרק ראשון, סעיף 3 להסכם האמור, החל משכר אפריל 2024 תיכנס לתוקף פעימת נוספת לעדכון שכר לעובדים, כדלקמן: ההעלאה תתבצע במשכורת […]

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יולי 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן: הסכם מסגרת 2023). בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוקטובר 2023 פורסם בהרחבה על אודות קיצור שבוע עבודה הנגזר מיישום הסכם מסגרת 2023, אשר יושם אצל המעסיקים במגזר השלטון המקומי עוד בחודש אוקטובר 2023. ביום 5.3.2024 נחתם, […]

רפורמה בתעריפי תחבורה ציבורית "צדק תחבורתי"

כפי שפורסם באתר משרד התחבורה, ביום 25.3.2024 נכנסה לתוקף רפורמה בתעריפי תחבורה ציבורית "צדק תחבורתי", אשר כוללת הטבות שונות כמפורט להלן. עיקרי הרפורמה תושבי הפריפריה ישלמו מעתה רק 50% ממחירי מנוי חופשי-חודשי מכל סוג שהוא. יודגש כי, הנחה זו כוללת את המנוי אזור 1, המנוי האזורי הפריפריאלי לנסיעות למרחק של עד 40 ק"מ, כך שבמקום 99 […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל". ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה […]

עדכון שכר מינימום מיום 1.4.2024

לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן: החוק) גובה שכר מינימום לחודש שווה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968), כפי שהוא   ב-1 באפריל של כל שנה. ביום 11.3.2024 חתם שר העבודה על הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי החוק, לפיה בתוקף מ-   1.4.2024 יעודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,880.02 ₪ […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מבצע "מגן וחץ"

ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ) (להלן: "צו ההרחבה"), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.2023 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023. להלן עיקרי צו ההרחבה: […]

הסכמי המסגרת לשנים 2013 – 2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן 2024

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר פלוס לשנים 2016 ו-2017). בסעיף 10.5 להסכם האמור, נקבע כי החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,סכום התוספת השקלית המשולמת לדירוגים השונים, לפי שיעור עליית מדד […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם