02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה ברפורמת "אופק חדש" מיום 19.10.2022

בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2022 פורסם בהרחבה על אודות הסכם השכר החדש של עובדי ההוראה ברפורמת "אופק חדש" שנחתם ביום 19.10.2022 (להלן: ההסכם) לעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי רפורמת אופק חדש ולעניין תנאי העסקה של עובדי הוראה בתנאי טרום הרפורמה. בהמשך להוראות ההסכם, במשכרות חודש ספטמבר 2023 בוצעו עדכוני שכר […]

הסכם קיבוצי כללי לעובדי הוראה בבתי הספר העל יסודיים מיום 12.9.2023

בתאריך 12.9.2023 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז השלטון האזורי ובין ארגון המורים העל יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר (להלן: ההסכם). ביום 13.9.2023 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/4, המפרט את עיקרי ההסכם כדלקמן:תחולה ההסכם יחול על עובדי ההוראה עליהם חל ההסכם הקיבוצי מיום […]

צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש

ביום 22.6.2023 נחתם, בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016-2023, שעניינו עדכון תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי לסך של 418 ₪ ליום. ביום 13.7.2023 פורסמה ברשומות ההודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין עדכון גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים […]

תשלום מענק יובל במגזר ציבורי לשנת 2023

עובדים פעילים עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי, למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי. העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות, זכאים לתשלום מענק יובל במשכורת חודש נובמבר, ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני. בדירוגי רופאים ומשפטנים, הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו 30 שנה. בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי הנדרש הינו 25 […]

תיקון הסכם קיבוצי (סטודנטים) מיום 18.4.2016

ביום 17.7.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי (להלן: ההסכם המתקן), אשר תיקן את הסכם השכר לעובדים בדירוג סטודנטים מיום 18.4.2016, במסגרתו הוסכם על שינוי ופישוט מבנה השכר של הסטודנטים, כפי שיפורט להלן. יצוין כי תוספת שקלית 2023 ותוספת אחוזית 2024 המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 17.7.2023, אשר נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים […]

תשלום מענק חד פעמי – הסכם מסגרת 2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023 פורסם בהרחבה על אודות ההבנות שהגיעו אליהן משרד האוצר וההסתדרות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027 בכלל (להלן: ההבנות), ולגבי תשלום המקדמה על חשבון מענק חד פעמי בסך 6,000 ₪ , בפרט. בהמשך להבנות הנ"ל, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן: ההסכם) עליו פורסם בהרחבה […]

הסכם שכר במשטרה ושירות בתי הסוהר – תשלום תוספת בל"מ

ביום 16.7.2023 המשרד לביטחון לאומי ומשרד האוצר חתמו על הסכם שכר בדבר העלאת שכר השוטרים וסוהרים. על פי ההסכם (להלן: ההסכם) ובהמשך לסיכום העקרוני שנחתם בין המשרדים באמצע חודש יוני 2023, שכר השוטרים והסוהרים מדרגת רס"ל ועד דרגת פקד במשטרה / דרגת כלאי בשירות בתי הסוהר, יעלה בשיעור שינוע בין 12.36% לרס"ל ובמינימום 7.51% לפקד […]

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2023 במגזר הציבורי

כמידי שנה, במשכורת חודש יולי 2023, שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים במגזר הציבורי, בגין שנת 2023, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה, כמפורט להלן: כללי בהתאם לסעיף 28.425 בתקשי"ר והנחיות מרכז השלטון המקומי בישראל, רמות הביגוד הן: רמה 3 – לעובדים בדרגות עד הדרגה 16 (כולל) בדירוג המנהלי או עד הדרגה 7 בדרוג האחיד (כולל) […]

עדכון גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש במגזר הפרטי לשנת 2023

ביום 22.6.2023 נחתם, בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016-2023, שעניינו עדכון תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי לסך של 418 ₪ ליום. לפי הודעת משרד העבודה מיום 9.7.2023, חתם שר העבודה על כוונתו למתן צו הרחבה בעניין דמי הבראה לשנת 2023, אשר ירחיב את תחולת […]

הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023, בתחילת חודש מרץ 2023 ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להבנות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027. בהמשך לכך, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027 (להלן: ההסכם) ולהלן עיקריו: תחולה ההסכם יחול על אוכלוסיות הבאות: עובדי שירות המדינה (משרדי ממשלה, תעשיות ביטחוניות ובתי […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם