02-6700500 שלוחה 1

הסכם חרבות ברזל מיום 27.12.23 – הוראות משלימות לתומכות חינוך

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024, ביום 27.12.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת חרבות הברזל (להלן: ההסכם).   ההסכם נועד להסדיר את אופן התשלום והזכאות לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת […]

הסכם מנהלי מחלקות חינוך מיום 10.6.24

ביום 10.6.2024 נחתם הסכם קיבוצי לעדכון תנאי העסקתם של מנהלי מחלקות לחינוך (להלן: ההסכם), כדלקמן: תחולה ותחילה ההסכם יחול על מנהלי מחלקות חינוך כהגדרתם בסעיף 2 להסכם שכר 2012 וכפי שתוקן בסעיף 4 להסכם שכר 2019 (להלן: מנהלי מחלקות חינוך). תקופת ההסכם ההסכם הינו לתקופה שעד ליום 31.12.2028.  תוספת שקלית 2024 החל מיום 1.1.2024 למנהלי […]

צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: ההסכם). ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה. כפי שפורסם באגרת המידע של מלם […]

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 19 והוראת שעה), התפ"ד-2024

ביום 30.5.2024 פורסם ברשומות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ד-2024 (להלן: החוק). בהמשך לכך, ביום 9.6.2024 פרסם משרד העבודה הודעה בנושא זכויות חיילי מילואים ובני זוגם – תיקון לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, כדלקמן: 1. בנוסף להגנה הקיימת היום ולפיה חל איסור על מעסיק לפטר עובד שלושים ימים לאחר תום שירות […]

תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים במגזר הציבורי

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתיםבמילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים […]

קצובת הבראה לשנת 2024

תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי      כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2024: ביום 23.01.2024 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות  העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים. בהמשך לכך, ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות […]

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ תשפ"ד – 2024

חוק עבודת הנוער, תשי"ג–1953 (להלן: החוק) מגדיר תנאים וכללים להעסקת בני נוער במדינת ישראל, אשר יבטיחו כי בני הנוער לא ינוצלו לרעה, כי בריאותם, בטיחותם, חינוכם, או התפתחותם התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו להם שעות מנוחה ופנאי הולמות. לדוגמא החוק מגדיר בין השאר, תנאים ברורים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה […]

חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון

ביום 8.2.2022 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר גופים מוסדיים 2022-9-5 בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, אשר קובע  הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים עבור עובדים. בחוזר נקבע, בין היתר, כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה. נוסף על כך, נקבעה חובה על גוף מוסדי לתת […]

תשלום מענק יובל לעובד הוראה

כמדי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה, לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו-"עוז לתמורה". בדירוגי ההוראה, הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני, שלישי, לימודי תעודה וכדומה. […]

מענק לבני/ בנות זוג של משרתי מילואים שיצאו לחל"ת

  המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה כי ישלם מענק לבן/ בת זוג של משרת במילואים וכן למי שיש   לו ילד משותף עם משרת במילואים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) – זאת בהתאם לעמידתם   בתנאי הזכאות כמפורט להלן.   מי זכאי למענק: מי שיצא לחל"ת בתקופת שירות המילואים של בן/ בת זוגו – או […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם