02-6700500 שלוחה 1

עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי – לשנת 2024

ביום 7.1.2024 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר ראש מינהל מספר 01/2024 בנושא עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי לשנת 2024, לפיו בהתאם להנחיית מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד נובמבר 2023 בשיעור של כ-3.34% ביחס למדד המקביל אשתקד, בוצעו עדכונים בתעריפי הניכוי להעסקת עובדים […]

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024

ביום 21.2.2024 פורסם ברשומות חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024 (להלן: התיקון לחוק). החוק עוסק בזכותו של עובד זר לקבל מידע מרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לכספי הפיקדון, אופן הגשת הבקשה לקבלתם ותוקף האשרה והרישיון שלו ובנוגע לקבלת כספי הפיקדון במקרה של עזיבת עובד זר את ישראל. להלן עיקרי התיקון לחוק: קבלת מידע מרשות האוכלוסין […]

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

ביום 20.2.2024 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: ההודעה). ההיתר מאפשר גמישות במתן הפסקות. להלן עיקרי ההודעה: ההיתר נועד לאפשר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום […]

הארכת תוקף הוראת שעה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום עקב מלחמת חרבות ברזל

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש דצמבר 2023 פורסם בהרחבה על אודות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר פורסם ברשומות ביום 28.11.2023 ואשר עוסק ב: הרחבת הגדרת הזכאים להגנה מפני פיטורים מעבר למה שהיה בחוק ערב מלחמת חרבות ברזל. המשך ביצוע ההפרשות פנסיוניות עבור […]

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים,הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם